Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Nepilsoņa statusa zaudēšana

Kādos gadījumos ir jāatsakās no Latvijas nepilsoņa statusa?

         Saskaņā ar likuma “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” 6.panta pirmo daļu Latvijas nepilsonim, kurš ieguvis citas valsts pilsonību (pavalstniecību), ir pienākums atteikties no nepilsoņa statusa 30 dienu laikā pēc šādas pilsonības (pavalstniecības) iegūšanas.
 
         Saskaņā ar likuma “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” 6.panta otro daļu Latvijas nepilsonim, kuram tiek garantēta kādas valsts pilsonība (pavalstniecība) vai ir izsniegts kādas ārvalsts ceļošanas dokuments, ir tiesības atteikties no nepilsoņa statusa.
 
Nepieciešamie dokumenti:
Lai atteiktos no Latvijas nepilsoņa statusa, personai jāiesniedz:
1)  iesniegums:
2)  nepilsoņa personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte);
3)  dokuments, kas apliecina citas valsts pilsonības iegūšanas vai garantijas faktu, vai arī ārvalsts ceļošanas dokuments.
 
Kur var iesniegt dokumentus?
3)     pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (Čiekurkalna 1. līnija 1, korp.3, Rīga, LV-1026) vai elektroniski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
! Nosūtot iesniegumu pa pastu, iesniedzēja parakstam jābūt notariāli apliecinātam.

Svarīgi!
Nepilngadīgas personas vārdā iesniegumu par atteikšanos no nepilsoņa statusa iesniedz šīs personas vecāki vai tās likumīgais pārstāvis. Ja nepilngadīgā persona ir sasniegusi 15 gadu vecumu, tad, lai atteiktos no nepilsoņa statusa, ir nepieciešama tās rakstveida piekrišana.
 
Ja persona likumā noteiktajā kārtībā neatsakās no nepilsoņa statusa, personai  nepilsoņa statuss tiek atņemts.

Kādā termiņā izskata iesniegtos dokumentus?
Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
 
Kādas ir personas turpmākās uzturēšanās iespējas Latvijas Republikā, kura atteikusies no Latvijas nepilsoņa statusa?
Ja persona vēlas turpināt pastāvīgi uzturēties Latvijas Republikā un tā ir likumā noteiktajā kārtībā atteikusies no Latvijas nepilsoņa statusa, tai ir tiesības pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību.
 
Kur iegūt papildus informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.

 
 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities