Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Izbraukšanas rīkojumi ārzemniekiem

Ārzemnieku izceļošana, ja ir pārkāpti uzturēšanās nosacījumi Latvijas Republikā:
Ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas kārtība ir noteikta Imigrācijas likumā.
Ārzemniekam, pārkāpjot vīzā noteikto uzturēšanās termiņu, pārkāpjot bezvīzu režīma nosacījumus, vai arī uzturoties Latvijas Republikā bez derīgas vīzas vai Latvijas Republikas izsniegtas uzturēšanās atļaujas, vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļaujas, lai izceļotu no Latvijas Republikas, ir jāsaņem izbraukšanas rīkojums.

Kur jāiesniedz dokumenti izbraukšanas rīkojuma saņemšanai?
Lai saņemtu izbraukšanas rīkojumu, ārzemniekam jāvēršas tuvākajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu statusa kontroles nodaļā, ja ārzemnieks uzturas Rīgā.

Kādi dokumenti jāiesniedz?
Persona Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniedz:
  1. paskaidrojumu par uzturēšanās nosacījumu Latvijas Republikā pārkāpšanas iemesliem;
  2. derīgu ceļošanas dokumentu;
  3. dokumentu, kas apliecina izceļošanas datumu (biļete).
Kādā termiņā jāizceļo no Latvijas Republikas?
Izbraukšanas rīkojumā uzliktā pienākuma izpildei nosaka termiņu no septiņām līdz 30 dienām. Ārzemniekam ir tiesības izpildīt šo pienākumu agrāk nekā noteikts izbraukšanas rīkojumā.

Vai tiek noteikts aizliegums ieceļot Latvijas Republikā?
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersona izbraukšanas rīkojumā ir tiesīga noteikt ieceļošanas aizlieguma termiņu Latvijas Republikā un Šengenas teritorijā uz laiku no 30 dienām līdz trim gadiem.

Kādas ir sekas, ja neizpilda izbraukšanas rīkojumu?
Ja ārzemniekam bijis izdots izbraukšanas rīkojums, bet ārzemnieks nepamatoti to nav izpildījis, tiek pieņemts lēmumu par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu.
Pieņemot lēmumu par piespiedu izraidīšanu, tiek noteikts ieceļošanas aizlieguma termiņš Latvijas Republikā un Šengenas teritorijā uz laiku no 30 dienām līdz trim gadiem.

Vai izbraukšanas rīkojuma saņemšana ir maksas pakalpojums?
Izbraukšanas rīkojuma saņemšana ir bezmaksas pakalpojums, bet ārzemniekam tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.13 pantu par uzturēšanos Latvijas Republikā bez derīgas vīzas, uzturēšanās atļaujas vai derīga ceļošanas dokumenta (atkarībā no lietas apstākļiem – tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods līdz 350 euro.).

Kur var saņemt papildu informāciju?
Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās no plkst.8.00 - 12.00 un 12.30 - 16.30 zvanot pa tālruni +371 67219264, +371 67219010.
 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities