Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums YouTube Lapas karte Grafiskā versija

Ziņu aktualizēšana iedzīvotāju reģistrā

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma nosacījumiem persona sniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ziņas aktualizēšanai Iedzīvotāju reģistrā:

Personai ir iespējams elektroniski pārliecināties par to, kādas ziņas par viņu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā.

Ja persona Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, kā arī par personām, kas atrodas tās aizgādnībā vai aizbildnībā, konstatē kļūdu, tai ir tiesības pieprasīt, lai kļūda tiktu izlabota.

Šādas tiesības ir arī bērna likumiskajam pārstāvim, ja bērns atrodas bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē, un personām, kurām ierobežota rīcībspēja.

Šādos gadījumos personai jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ar iesniegumu, kam pievienots dokuments, kurā norādītas pareizās ziņas. 

 

  INFORMĀCIJA

  PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

  Pirmdiena 09:00 - 16:30
  Otrdiena 09:00 - 16:30
  Trešdiena 09:00 - 16:30
  Ceturtdiena 09:00 - 16:30
  Piektdiena 09:00 - 16:00

  Kontakti

  Tālrunis informācijai
  +371 67209400

  sarunas var tikt ierakstītas
  Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

  Nodaļu atrašanās