Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums Lapas karte Grafiskā versija

Uzturēšanās termiņa pagarināšana - D vīzas saņemšana

Ārzemniekam, kurš likumīgi uzturas Latvijas Republikā un kuram nepieciešams uzturēties valstīilgāk par 90 dienām pusgada laikā, uzturēšanās termiņu pagarina, izsniedzot jaunu D kategorijas vīzu, tikai tajā gadījumā, ja viņš Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka jaunas vīzas saņemšana:

  • atbilst starptautiskajām tiesību normām vai Latvijas valsts interesēm;
  • pamatota ar nepārvaramas varas apstākļiem vai humāniem apsvērumiem;
  • saistīta ar būtiskiem personīgiem vai profesionāliem iemesliem.

Vīzas saņemšanai nepieciešams iesniegt arī šādus dokumentus.

Lēmums par vīzas izsniegšanu tiek pieņemts, izvērtējot esošo situāciju, ko apliecina iesniegti vai uzrādītie dokumenti.

Jaunas vīzas pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus ārzemnieks iesniedz ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms iepriekšējās vīzas derīguma termiņa beigām.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās