Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

PERSONA PĒC STUDIJU VAI PĒTNIECĪBAS PROJEKTA PABEIGŠANAS

Kādi dokumenti jāiesniedz, ja Jūs vēlaties saņemt uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā pēc pētniecības projekta vai studiju pabeigšanas, ja esat pabeidzis sadarbību pētniecības projekta ietvaros Latvijas Republikā vai apguvis pilna laika maģistrā vai doktora studiju programmu un ieguvis valsts atzītu augstākās izglītības diplomu par šīs programmas apguvi, un iesniedzis uzturēšanās atļaujas pieprasījumu ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad beidzies saistībā ar studijām vai dalību pētnieciskajā projektā izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas termiņš:

Jāuzrāda Latvijas Republikā atzīts derīgs ceļošanas dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

*Ja termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanas brīdī students vēl nav ieguvis diplomu vai pētniecības projekts vēl nav pabeigts, ārzemnieks iesniedz izglītības vai pētniecības iestādes apliecinājumu par studiju vai pētniecības projekta virzību, bet valsts atzīta augstākās izglītības diploma kopiju par studiju programmas apguvi vai pētniecības iestādes apliecinājumu par pētniecības projekta sekmīgu pabeigšanu iesniedz ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas.

Ja kopā ar Jums ieceļo Jūsu laulātais un nepilngadīgais vai apgādībā esošais bērns, viņiem papildus jāiesniedz radniecību apliecinoši dokumenti un tā vecāka, kurš neieceļo kopā ar bērnu, notariāli apliecināta vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta atļauja uzturēties Latvijas Republikā.

Norādām, ka šī atļauja neietver tiesības uz nodarbinātību.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities