Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums YouTube Lapas karte Grafiskā versija

LATVIJAS PILSOŅA VAI LATVIJAS NEPILSOŅA VECĀKI

 

Pirms dokumentu iesniegšanas termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Jūsu uzaicinātājam Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāapstiprina izsaukums.

Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa vecāki:

Jāuzrāda Latvijas Republikā atzīts derīgs ceļošanas dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

!! Uzturēšanās atļauju ir tiesīgs pieprasīt ārzemnieks, kurš ir sasniedzis Latvijas Republikā noteikto pensijas vecumu, un viņa laulātais (neatkarīgi no viņa vecuma).

Uzturēšanās atļauja izsniedzama ar nosacījumu, ka ārzemnieks nepieprasīs materiālo pabalstu Latvijas Republikas sociālās palīdzības sistēmā.

Ja kopā ar Jums ieceļo Jūsu laulātais un nepilngadīgais vai apgādībā esošais bērns, viņiem papildus jāiesniedz radniecību apliecinoši dokumenti un tā vecāka, kurš neieceļo kopā ar bērnu, notariāli apliecināta vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta atļauja uzturēties Latvijas Republikā.


INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās