Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

INOVATĪVA PRODUKTA RADĪŠANA VAI ATTĪSTĪŠANA (DARBĪBA JAUNUZŅĒMUMĀ)

Kādi dokumenti jāiesniedz, ja Jūs vēlaties saņemt uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā kā persona, kura plāno Latvijas Republikā īstenot aktivitātes ar mērķi radīt vai attīstīt inovatīvu produktu

Jāuzrāda Latvijas Republikā atzīts derīgs ceļošanas dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

·         noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;

·         fotogrāfija;

·         dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu;

·         pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību (ārzemniekam, kurš vecāks par 14 gadiem);

·         brīvas formas iesniegums, kurā sniegta aprakstoša informācija par inovatīvo produktu, kādu paredzēts radīt vai attīstīt, kā arī informācija par plānotajiem komercdarbības pasākumiem turpmāko trīs gadu laikā;

·         maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

 

Ja kopā ar Jums ieceļo Jūsu laulātais un nepilngadīgais vai apgādībā esošais bērns, viņiem papildus jāiesniedz radniecību apliecinoši dokumenti un tā vecāka, kurš neieceļo kopā ar bērnu, notariāli apliecināta vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta atļauja uzturēties Latvijas Republikā.

 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities