Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJU JOMĀ

  • Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.11 pantā noteikto par uzturēšanās atļaujas saņemšanai sniegto ziņu izmaiņu nepaziņošanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā — uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.
  • Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.12 pantā noteikto par uzturēšanās atļaujas nereģistrēšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā — uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro.
  • Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.13 pantā noteikto par uzturēšanos Latvijas Republikā bez derīgas vīzas, uzturēšanās atļaujas vai derīga ceļošanas dokumenta — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.
  • Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.14 pantā noteikto par apzinātu personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā — uzliek naudas sodu no četrdesmit līdz divsimt desmit euro.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities