Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

REPATRIANTU VAJADZĪBU NOVĒRTĒJUMS

Lai palielinātu valsts spējas nodrošināt tādu adaptācijas pasākumu īstenošanu, kas atbilst trešo valstu valstspiederīgo repatriantu vajadzībām, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ar Eiropas Savienības atbalstu 2009.gadā īstenoja projektu "Trešo valstu valstspiederīgo repatriantu vajadzību novērtējums".

Šī projekta ietvaros tika veikts apjomīgs pētījums, kurā tika anketēti 337 repatrianti un vēl ar 46 repatriantiem tika veiktas padziļinātās intervijas, lai noskaidrotu šo personu viedokli par līdz šim veikto pasākumu atdevi un viņu ieteikumus par atbalsta un integrācijas pakalpojumiem nākotnē. Tāpat projekta ietvaros tika izstrādātas rekomendācijas, iepazīta ārvalstu pieredze, kā arī izstrādāti un nodrukāti informatīvi materiāli trešo valstu valstspiederīgajiem repatriantiem latviešu, krievu un angļu valodās.

Trešo valstu valstspiederīgo repatriantu vajadzību novērtējums

Rekomendācijas trešo valstu valstspiederīgo repatriantu vajadzībām atbilstošu atbalsta pasākumu īstenošanai

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT 

Nodaļu atrašanās

facilities