Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums YouTube Lapas karte Grafiskā versija

INFORMĀCIJA PAR BREKSITU

Informācija Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņiem  

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei (turpmāk – Apvienotā Karaliste), izstājoties no Eiropas Savienības saskaņā ar Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes noslēgto vienošanos, Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem līdz 2020.gada 31.decembrim saglabājas visas Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2004/38/EK un Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 “Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā”.

Iepriekš minētās tiesības attiecas gan uz tiem Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kas šobrīd uzturas Latvijas Republikā, gan uz tiem, kas ieceļos un/vai iesniegs pieteikumu uzturēšanās tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanai no 2020.gada 1.februāra līdz 2020.gada 31.decembrim.

Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem izsniegtās eID kartes vai A5 papīra formātā izsniegtie uzturēšanās tiesības apliecinošie dokumenti turpinās būt derīgi līdz 2020.gada 31.decembrim (ja vien dokumenta derīguma termiņš nav īsāks).

Līdz 2021.gada 30.jūnijam Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kas šobrīd uzturas vai Latvijas Republikā ieceļos līdz 2020.gada 31.decembrim un vēlēsies turpināt uzturēties Latvijas Republikā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) būs jāiesniedz pieteikums un jāsaņem jauna uzturēšanās atļauja. Par pieteikumu pieņemšanas uzsākšanas termiņu (orientējoši – 2020.gada jūnijā-jūlijā) un jaunās uzturēšanās atļaujas saņemšanas kārtību katram Apvienotās Karalistes pilsonim uz Latvijas Republikā deklarēto dzīvesvietu tiks nosūtīta informatīva vēstule.

Tie Apvienotās Karalistes pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kas Latvijas Republikā vēlēsies ieceļot pēc 2020.gada 31.decembra, ieceļos un uzturēsies Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā.

 

Apvienotās Karalistes pilsoņu jaunās uzturēšanās atļaujas saņemšanas kārtība.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka katram Apvienotās Karalistes pilsonim uz Latvijas Republikā deklarēto dzīvesvietu ir nosūtīta informatīva vēstule par jaunās uzturēšanās atļaujas saņemšanas kārtību.

Gadījumā, ja Jūs neesat saņēmuši šo informatīvo vēstuli, aicinām sazināties pa elektronisko pastu mn@pmlp.gov.lv .

 

 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās