Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums YouTube Lapas karte Grafiskā versija

"MANI DATI IEDZĪVOTĀJU REĢISTRĀ"

Portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā", personai ir iespējams elektroniski uzzināt, kādas ziņas par to, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā (deklarētā vai ārvalstīs reģistrētā dzīvesvieta, pases dati, vecāku, bērnu un laulātā personas kodi u.c.informācija).

E-pakalpojuma ietvaros no Iedzīvotāju reģistra netiek sniegtas vēsturiskās (spēkā neesošās) ziņas, kā arī ziņas par adopciju un ziņas par politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas lēmumu un apliecību.


 

LIETOŠANAS INSTRUCIJA:

Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti.
Autentifikācija ar internetbanku pieejama "Swedbank", "SEB bankas", "Citadele bankas", "Norvik bankas",  ''Meridian Trade Bank'' , "Luminor",  "PrivatBank" "Rietumu banka" , "ABLV Bankas"  un "BlueOrange" internetbankas lietotājiem.
Lai autentificētos ar personas apliecību (eID karti) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, nepieciešama attiecīgā karte un viedkartes nolasīšanas iekārta.

Uzsākot e-pakalpojumu, jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu “Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas "Tālāk".

 

Tiek atvērta e-pakalpojuma forma, kurā jānorāda, vai vēlaties saņemt savus vai pārstāvētās personas (sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) datus. Ja vēlaties saņemt pārstāvētās personas datus, tad jānorāda pārstāvības veids un personai Latvijas Republikā piešķirtais personas kods formātā NNNNNN-NNNNN.. Lai saņemtu datus, uzklikšķiniet uz spiedpogas "Turpināt".

Tiek atvērta e-pakalpojuma rezultāta forma, kurā iekļauta sagatavotā datne „Personas dati IeR.pdf”. Noklikšķinot un .pdf datnes, lietotājs var atvērt datni un apskatīt sagatavotos datus, kā arī saglabāt tos savā datorā vai citā datu nesējā. Datu aizsardzības nolūkos ieteicams nesaglabāt datus svešā vai citām personām pieejamā datorā vai datu nesējā, kā arī pēc darba beigšanas neatstāt datni atvērtu.

Lai varētu saņemt datus par nākamo personu (nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu), jānospiež spiedpoga “Pieprasīt ziņas par nākamo personu”. Pēc e-pakalpojuma izmantošanas jānospiež spiedpoga “Beigt”.  E-pakalpojumā sagatavotie Iedzīvotāju reģistra dati tiek saglabāti un ir pieejami lietotāja profilā (<VĀRDS UZVĀRDS>, portāla labajā augšējā stūrī) sadaļā “Saņemtie e-dokumenti”. E-pakalpojuma izmantošanas informācija ar e-pakalpojumam piešķirtu identifikācijas numuru (piemēram, TR-1000), uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama lietotāja profilā (<VĀRDS UZVĀRDS>, portāla labajā augšējā stūrī) sadaļā “E-pakalpojumi”.

Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma ekrānformā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas” un izvēloties šķirkli „Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.


Pakalpojuma apraksts portāla www.latvija.lv publisko pakalpojumu katalogā: 

E-pakalpojums "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā"

Portālu www.latvija.lv uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Par tehniskām problēmām e-pakalpojuma pieprasīšanas gaitā vai problēmām ar autentificēšanos ziņojiet aģentūras E-pakalpojumu atbalsta dienestam pa e-pastu portals@vraa.gov.lv vai izmantojot pakalpojuma pieprasīšanas formās pieejamās saites problēmas paziņošanai.

  

INFORMĀCIJA

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās