Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums YouTube Lapas karte Grafiskā versija

Dzīvesvietas deklarēšana pašvaldībā un dzīvesvietas reģistrācija pēc pašvaldības iniciatīvas

Pašvaldībā dzīvesvietu var deklarēt persona pati, tās likumiskais pārstāvis vai personas pilnvarotais pārstāvis.

Dzīvesvietas deklarēšana pašvaldībā:
1.jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai  personas apliecība). Personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildus personu apliecinošam dokumentam - dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties citas personas interesēs;
2. jāiesniedz aizpildīta dzīvesvietas deklarācijas veidlapa;
3. attiecīgās pašvaldības kontā jāiemaksā valsts nodeva 4,27 euro apmērā par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju, ja uz personu nav attiecināmi atvieglojumi no valsts nodevas samaksas.
 
 
Dzīvesvietas reģistrācija pēc pašvaldības iniciatīvas

Pašvaldība pēc savas iniciatīvas veic dzīvesvietas reģistrāciju personai, kura nav deklarējusi dzīvesvietu, ja tiek konstatēts nekustamais īpašums (ar adresi), kurā šī persona dzīvo. Uzskatāms, ka persona dzīvo tajā nekustamajā īpašumā, kurā tā pavada diennakts atpūtai nepieciešamo laiku vismaz vienu reizi nedēļā vai arī proporcionāli tādu pašu diennakts atpūtai nepieciešamo laiku citā noteiktā laika periodā.

Pašvaldība dzīvesvietu reģistrē, ja par personas faktisko dzīvesvietu ir saņemtas ziņas no valsts vai pašvaldību institūcijām, ārstniecības, izglītības un citām iestādēm vai personas.

Pēc dzīvesvietas reģistrācijas personai, pašvaldība informē personu par dzīvesvietas reģistrāciju.

Dzīvesvietas reģistrācija, ko ir veikusi pašvaldība pēc savas iniciatīvas nav dzīvesvietas deklarēšana un personai joprojām saglabājas pienākums deklarēt dzīvesvietu.

 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās