Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums Lapas karte Grafiskā versija

VALSTS NODEVA PAR PERSONU APLIECINOŠA DOKUMENTA IZSNIEGŠANU

Spēkā ar 2012.gada 1.aprīli
Valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 21.02.2012. noteikumiem Nr.133 „Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu"  (valsts nodevas apmērs euro).

Par pases vai personas apliecības saņemšanu maksājama valsts nodeva:

 • pases izsniegšana:
  • 10 darba dienu laikā - 28.46 euro
  • 2 darba dienu laikā - 56.91 euro
 • personas apliecības izsniegšana:
  • 10 darba dienu laikā - 14.23 euro
  • 2 darba dienu laikā - 28.46 euro

Ja pase tiek noformēta vienlaicīgi ar personas apliecību: 

 • 10 darba dienu laikā (kopā 35.57 euro):
  • pases izsniegšana - 21.34 euro
  • personas apliecības izsniegšana - 14.23 euro
 •  2 darba dienu laikā (kopā 71.15 euro):
  • pases izsniegšana - 42.69 euro
  • personas apliecības izsniegšana - 28.46 euro

Ja pasi vai personas apliecību izsniedz:

 • bērnam vai jaunietim līdz 20 gadu vecumam;
 • pensionāram (pensijas vecumu sasniegušai personai, kas uzrāda pensionāra apliecību);
 • I vai II grupas invalīdam (uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu).
 • Pases izsniegšana:
  • 10 darba dienu laikā - 14.23 euro
  • 2 darba dienu laikā - 28.46 euro
 • Personas apliecības izsniegšana:
  • 10 darba dienu laikā - 7.11 euro
  • 2 darba dienu laikā - 14.23 euro


Valsts nodeva par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu divu darba dienu laikā šādos gadījumos:

 • persona, noslēdzot laulību, mainījusi uzvārdu un 30 dienu laikā pēc laulības noslēgšanas iesniegusi dokumentus personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;
 • persona 30 dienu laikā pēc Latvijas pilsonības iegūšanas naturalizācijas kārtībā iesniegusi dokumentus personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;
 • personai nepieciešama ārstēšanās ārvalstī;
 • personai nepieciešams izbraukt uz ārvalsti tuvinieka slimības vai nāves gadījumā;
  • Pases izsniegšana 2 darba dienu laikā - 28.46 euro
  • Personas apliecības izsniegšana 2 darba dienu laikā - 14.23 euro
 • persona, kura nav sasniegusi 20 gadu vecumu, vai izglītības iestādes audzēknis, kurš nav sasniedzis 24 gadu vecumu, dodas izglītības iestādes vai jaunatnes organizācijas rīkotā braucienā uz ārvalstīm.
  • Pases izsniegšana 2 darba dienu laikā - 14.23 euro
  • Personas apliecības izsniegšana 2 darba dienu laikā – 7.11 euro
 

Apmaksāt valsts nodevu var:

 • ar maksājumu kartēm (VISA, VISA Electron, Maestro, Master) jebkurā teritoriālajā nodaļā  (Norēķinos ar maksājumu kartēm komisijas maksu sedz Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem);
 • izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus ar pārskaitījumu.

REKVIZĪTI par pases izsniegšanu:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Konta nr. LV70TREL1060140918100
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22 
Maksājuma mērķis: PADxxxxxxx 

REKVIZĪTI par personas apliecības izsniegšanu:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Konta nr. LV86TREL1060140918200
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22 
Maksājuma mērķis: PADxxxxxxx 


Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Ja maksājums vēl nebūs ienācis Valsts kasē, PMLP nav tiesību sniegt pieprasīto pakalpojumu!

Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts. Vienīgais pakalpojuma apmaksas apliecinājums ir informācija budžeta elektroniskajā norēķinu sistēmā "eKase".

Piesakot pakalpojumus paātrinātā kārtībā (izziņu sagatavošana, pasu un eID paātrināta noformēšana u.c.), iesakām pakalpojuma apmaksu veikt PMLP nodaļā ar bankas norēķinu karti.

Lai pārliecinātos, vai maksājums ir ieskaitīts Valsts kasē, iesakām izmantot e-pakalpojumu
"Budžetā veiktā maksājuma pārbaude".

 

 


 


INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai

+371 67209400

    sarunas var tikt ierakstītas

Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT 

Nodaļu atrašanās