Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums YouTube Lapas karte Grafiskā versija

IESNIEGUMU IESNIEGŠANA UN APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA PIE PMLP PRIEKŠNIEKA

Apmeklētāju pieņemšana:

  • PMLP priekšnieks apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā piektdienā no plkst.10.00. Uz pieņemšanu, norādot apmeklējuma mērķi, var pieteikties PMLP darba laikā:
    • ierodoties personīgi Čiekurkalna 1.līnijā 1, korpuss 3, Rīgā, LV-1026
    • zvanot pa tālruni 67829773

Rakstveidā iesniegumus var iesniegt, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi PMLP darba laikā:

Mutvārdos iesniegumus var izteikt, ierodoties personīgi PMLP darba laikā:

Mutvārdos izteiktus iesniegumus PMLP darbinieki, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

PMLP pieņem elektroniski parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. un 10.¹punktā noteiktajos formātos.

PMLP pieņem arī šādus formātus:

  • tekstam – DOC un DOCX;
  • tabulām – XLS un XLSX.

Elektroniskā veidā iesniegumus var iesniegt, nosūtot pa elektronisko pastu:

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās