Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Viesstrādnieku skaits strauji palielinās

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) apkopotie dati liecina, ka nodarbinātības nolūkā Latvijā iebraukušo ārzemnieku skaits strauji palielinās. Šogad jau pirmā pusgada laikā ir reģistrēts gandrīz tikpat daudz nodarbināto ārzemnieku (1989), kā pērn 12 mēnešu laikā (2398).Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) apkopotie datiliecina, ka nodarbinātības nolūkā Latvijā iebraukušo ārzemnieku skaitsstrauji palielinās. Šogad jau pirmā pusgada laikā ir reģistrēts gandrīztikpat daudz nodarbināto ārzemnieku (1989), kā pērn 12 mēnešu laikā(2398).
Vērojama tendencepalielināties viesstrādnieku skaitam, samazinoties iebraukošo ārvalstuuzņēmēju skaitam – procentuāli tas ir sarucis par 10%, t.i. no 33%2006.gadā uz 23% 2007.gadā. Eksperti prognozē, ka viesstrādnieku skaitsvarētu palielināties arī turpmāk. PMLP priekšnieka vietniece Maira Rozekomentē: „Lai arī Latvijas migrācijas politika saistībā arnodarbinātību vērsta uz iekšējā darba tirgus aizsardzību unviesstrādnieki no trešajām valstīm var tikt uzņemti tikai pēc vakancespieteikšanas Nodarbinātības Valsts Aģentūrā, un tikai tad, ja uz šovakanci nepiesakās atbilstošas kvalifikācijas Latvijas iedzīvotājs,darba devējam ir tiesības uzņemt viesstrādniekus visos tautsaimniecībassektoros. Uzņēmēji, redzot vietējā darbaspēka trūkumu, izmanto šoiespēju arvien biežāk”. Visvairāk šogad nodarbināto ārzemnieku ir notrešajām valstīm: Krievijas (453), Ukrainas (312), Moldovas (290),Baltkrievijas (132), Armēnijas (82) un Uzbekistānas (74). Savukārtpērnā gada 12 mēnešos visvairāk ekonomisko migrantu bija no Krievijas(589), Ukrainas (298), Baltkrievijas (151), Lietuvas (140), Moldovas(127) un Amerikas Savienotajām Valstīm (123). Nodarbināto ārzemniekuīpatsvars ir vērojams būvniecībā - 674, transporta un sakaru nozarē –266 un apstrādes rūpniecībā - 225. 2006.gada laikā šajās nozarēs tikanodarbināti attiecīgi tikai 380, 163 un 374 ārzemnieki.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 18:00
Otrdiena 08:30 - 16:00
Trešdiena 08:30 - 16:00
Ceturtdiena 08:30 - 16:00
Piektdiena 09:00 - 15:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 9:00 - plkst. 16:30
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities