Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Saņemti 217 pieteikumi dzīvesvietas deklarēšanai pa pastu un elektroniski

Jaunā kārtība, kas ļauj deklarēt dzīvesvietu pa pastu un elektroniski, darbojas no š.g. 1.janvāra. Šajā laika posmā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) saņemti 217 pieteikumi dzīvesvietas deklarēšanai, no tiem 215 pa pastu un 2 elektroniski.Jaunā kārtība, kas ļauj deklarēt dzīvesvietu pa pastu unelektroniski, darbojas no š.g. 1.janvāra. Šajā laika posmā Pilsonībasun migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) saņemti 217 pieteikumi dzīvesvietasdeklarēšanai, no tiem 215 pa pastu un 2 elektroniski. Tomēr,neskatoties uz lielo pieteikumu skaitu, dzīvesvieta deklarēta tikai 57iedzīvotājiem un 1 pieteikums ir noraidīts, jo personas vārdāpiedeklarēt dzīvesvietu vēlējās pilnvarotā persona, kas saskaņā arDzīvesvietas deklarēšanas likumu nav atļauts. Pārējie iesniegumiatrodas apstrādes procesā. Neliels piedeklarēto personu skaits irskaidrojams ar to, ka cilvēki, aizpildot deklarācijas iesniegumus,pieļauj daudz neprecizitātes. Tā rezultātā PMLP sūta iesniegumusatpakaļ, lai personas varētu papildināt tos un izlabot kļūdainoinformāciju. Tādēļ deklarāciju noformēšanas laiks tiek pagarināts. Laiatgādinātu par dzīvesvietas deklarēšanu elektroniski un pa pastu, PMLPrīko informatīvu pasākumu mediju pārstāvjiem. Tā ietvaros tiksdemonstrēta deklarācijas iesniegumu aizpildīšanas un noformēšanaskārība, kā arī sniegti speciālistu komentāri. Pasākumāpiedalīsies PMLP Juridiskās nodaļas vadītāja Marta Zvaune, kurainformēs par visbiežāk pieļautajām kļūdām deklarāciju aizpildīšanasprocesā. Savukārt VAS Latvijas Pasts IT pakalpojumu direktors ĒriksEglītis atgādinās par elektronisko parakstu, kas ir nepieciešams, laideklarētos elektroniski. Pasākums notiks trešdien, 14.februārī, plkst.12.30 Iedzīvotāju reģistra departamenta telpās (Stabu iela 89, Rīga).

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities