Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Repatriantu skaits samazinās

Šī gada pirmajā pusē uz dzīvi Latvijā pārcēlušies 68 repatrianti, kas salīdzinājumā ar pērnā gada pirmajiem sešiem mēnešiem ir par 10 personām mazāk. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Repatriācijas nodaļas eksperti atzīst, ka nav novērotas kopējas tendences, kas ietekmētu repatriantu plūsmu.Šī gada pirmajā pusē uz dzīvi Latvijā pārcēlušies 68 repatrianti,kas salīdzinājumā ar pērnā gada pirmajiem sešiem mēnešiem ir par 10personām mazāk. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Repatriācijasnodaļas eksperti atzīst, ka nav novērotas kopējas tendences, kasietekmētu repatriantu plūsmu. Pirmajos sešos mēnešos 47repatrianti ieradušies no Austrumu valstīm, bet no Rietumu valstīmieradies 21 repatriants. Visvairāk personu, kuras pārcēlušās uz dzīviLatvijā bijis no Krievijas – 32, Ukrainas – 8 un ASV – 8. Materiālāpalīdzība sniegta 96 pārceļotājiem, kopumā izmaksājot aptuveni 13 285LVL. Repatriantiem segti ceļa izdevumi, piešķirti pabalsti bezdarbagadījumā un sniegta materiālā palīdzība latviešu valodas apguvei. Pagājušāgada pirmajos sešos mēnešos repatriējušās 78 personas – 51 no Austrumureģiona valstīm un 27 no Rietumu reģiona valstīm. 2006. gadā uzLatviju repatriējās 174 personas, bet 2005. gadā 237 personas. No 1995.gada, kad tika uzsākta repatriācijas procedūra, līdz 2007. gada 30.jūnijam (ieskaitot) repatriācijas ceļā uz pastāvīgu dzīvi Latvijāpārcēlušās 5 423 personas. Par repatriantu saskaņā arRepatriācijas likumu, tiek uzskatīta persona, kura ir Latvijas pilsonisvai kurai viens no vecākiem vai vecvecākiem ir latvietis vai lībietis(līvs) un kura brīvprātīgi pārceļas uz patstāvīgu dzīvi Latvijā.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 18:00
Otrdiena 08:30 - 16:00
Trešdiena 08:30 - 16:00
Ceturtdiena 08:30 - 16:00
Piektdiena 09:00 - 15:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 9:00 - plkst. 16:30
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities