Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

PMLP Rēzeknes pilsētas un rajona nodaļas klientu apkalpošanas zāles atklāšanā izsniedza pases Jāņiem un Līgām

Šodien, 19. jūnijā, plkst. 12.00 Rēzeknē (Atbrīvošanas alejā 155/1) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) priekšnieks Vilnis Jēkabsons, atklājot PMLP Rēzeknes pilsētas un rajona nodaļas klientu apkalpošanas zāli ar ieviestu mūsdienīgu klientu apkalpošanas sistēmu, sveica un izsniedza pases četriem latviešu tradicionālo vārdu īpašniekiem - Jāņiem un Līgām. Personu apliecinošus dokumentus saņēma rēzeknieši Līga Pleikšne, Līga Rubene, Jānis Brokāns un Rēzeknes rajona Nautrēnu pagasta iedzīvotājs Jānis Pujats.Šodien, 19. jūnijā, plkst. 12.00 Rēzeknē (Atbrīvošanas alejā155/1) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) priekšnieksVilnis Jēkabsons, atklājot PMLP Rēzeknes pilsētas un rajona nodaļasklientu apkalpošanas zāli ar ieviestu mūsdienīgu klientu apkalpošanassistēmu,esveica un izsniedza pases četriem latviešu tradicionālo vārduīpašniekiem - Jāņiem un Līgām. Personu apliecinošus dokumentus saņēmarēzeknieši Līga Pleikšne, Līga Rubene, Jānis Brokāns un Rēzeknes rajonaNautrēnu pagasta iedzīvotājs Jānis Pujats. PMLP priekšnieks V.Jēkabsons atzīst, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei irsvarīgi rūpēties par savu darbinieku un klientu ērtību, tāpēc tāsmērķis ir ieviest klientu apkalpošanas zāles visās 32 teritoriālajāsnodaļās. Tagad arī ikviens Rēzeknes pilsētas un rajona iedzīvotājsvarēs saņemt kvalitatīvus pakalpojumus. Tā kā klientu apkalpošanas zāleatrodas 1. stāvā, tajā varēs viegli iekļūt arī vecāki ar mazuļiemratiņos un apmeklētāji ar kustību traucējumiem. Uz nodaļasatklāšanu uzaicināto personu vidū bija arī Rēzeknes pilsētas domes unRēzeknes rajona padomes darbinieki, kā arī citu sadarbības institūcijupārstāvji. Viesi atzina, ka jaunās telpas ir gaišas un omulīgas untajās būs patīkami atrasties gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem.Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Juris Guntis Vjakse paudagandarījumu, ka jaunas klientu apkalpošanas zāles izveidošana irnozīmīga gan valsts iestāžu, gan pilsētas attīstībai. JaunatklātāsRēzeknes pilsētas un rajona nodaļas apmeklētājiem būs iespēja apskatītarī PMLP vēsturisko pasu ekspozīciju. Tajā iespējams izsekot pasuvizuālā noformējuma un satura pārmaiņām gadsimta garumā Latvijā.Ekspozīcijā ievietotas Latvijas pirmās brīvvalsts, Padomju Savienības,atjaunotās Latvijas Republikas vecā un jaunā parauga pases. PMLP teritoriālo nodaļu galvenās funkcijas: • personu apliecinošu dokumentu izsniegšana; • ielūgumu un izsaukumu apstiprināšana; • ziņu iekļaušana un sniegšana no Iedzīvotāju reģistra.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities