Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Pēc pievienošanās ES iedzīvotāji biežāk uzaicina ārzemniekus apmeklēt Latviju

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) apkopotā statistika liecina, ka pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā pakāpeniski pieaug apstiprināto ielūgumu vīzu noformēšanai un izsaukumu uzturēšanās atļauju noformēšanai skaits. Piemēram, šogad apstiprināto ielūgumu skaits pārsniedz 2006.gada pirmajos četros mēnešos noformēto ielūgumu skaitu par 19%. Savukārt, apstiprināto izsaukumu skaits palielinājies par 36%. Kopējais 2007.gadā ar ielūgumiem un izsaukumiem uzaicināto ārzemnieku skaits ir 44 151, t.i. par 22% vairāk nekā pagājušajā gadā laika posmā no janvāra līdz maijam.Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) apkopotā statistikaliecina, ka pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā pakāpeniskipieaug apstiprināto ielūgumu vīzu noformēšanai un izsaukumu uzturēšanāsatļauju noformēšanai skaits. Piemēram, šogad apstiprināto ielūgumuskaits pārsniedz 2006.gada pirmajos četros mēnešos noformēto ielūgumuskaitu par 19%. Savukārt, apstiprināto izsaukumu skaits palielinājiespar 36%. Kopējais 2007.gadā ar ielūgumiem un izsaukumiem uzaicinātoārzemnieku skaits ir 44 151, t.i. par 22% vairāk nekā pagājušajā gadālaika posmā no janvāra līdz maijam. Eksperti apstiprina, ka pēciestāšanās Eiropas Savienībā ir vērojama pieaugoša tendence imigrācijasjomā: 2006.gadā tika noformēta 164 271 vīza, kas ir par 24% vairāk kāLatvijas pievienošanās Eiropas Savienībai gadā. Savukārt, pērnnoformēto uzturēšanās atļauju skaits par 3 891 jeb par 20% pārsniedz2004.gadā apstiprināto uzturēšanās atļauju skaitu (15 693). Visvairākuzaicināto ir no Krievijas un Ukrainas. PMLP priekšniekavietniece Maira Roze komentē: „No brīža, kad Latvija pievienojāsEiropas Savienības valstu saimei, ārzemnieku interese par Latvijupieaug, tāpēc iebraucēju skaits varētu pakāpeniski palielināties arīturpmāk”. PMLP atgādina, ka ielūgumu un izsaukumu noformēšanaiuzaicinātāji var vērsties ne tikai Ārzemnieku apkalpošanas departamentā(J. Alunāna iela 1, Rīga), bet arī jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļāneatkarīgi no uzaicinātāja deklarētās dzīvesvietas. Tāpat klientuērtībai PMLP teritoriālajās nodaļās atbilstoši deklarētajaidzīvesvietai var saņemt pakalpojumus, kurus agrāk sniedza Ārzemniekuapkalpošanas departaments. Piemēram, reģistrēt pastāvīgās uzturēšanāsatļaujas, saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas sakarā ar tiesiskāstatusa maiņu, saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju sakarā arceļošanas dokumenta maiņu.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 18:00
Otrdiena 08:30 - 16:00
Trešdiena 08:30 - 16:00
Ceturtdiena 08:30 - 16:00
Piektdiena 09:00 - 15:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 9:00 - plkst. 16:30
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities