Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Palielinās klientu skaits PMLP Ārzemnieku apkalpošanas departamentā

Tuvojoties vasaras atvaļinājumu laikam, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Ārzemnieku apkalpošanas departamentā (J. Alunāna iela 1, Rīga) strauji pieaug to apmeklētāju skaits, kuri vēlas noformēt ielūgumus vīzu saņemšanai ārvalstniekiem, un kuri vēlas noformēt izsaukumus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai. Lai mazinātu radušās rindas, PMLP atgādina, ka ielūgumu un izsaukumu noformēšanai uzaicinātāji var vērsties jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no uzaicinātāja deklarētās dzīvesvietas.Tuvojoties vasaras atvaļinājumu laikam, Pilsonības un migrācijaslietu pārvaldes (PMLP) Ārzemnieku apkalpošanas departamentā (J. Alunānaiela 1, Rīga) strauji pieaug to apmeklētāju skaits, kuri vēlas noformētielūgumus vīzu saņemšanai ārvalstniekiem, un kuri vēlas noformētizsaukumus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai. Lai mazinātu radušāsrindas, PMLP atgādina, ka ielūgumu un izsaukumu noformēšanaiuzaicinātāji var vērsties jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā neatkarīgino uzaicinātāja deklarētās dzīvesvietas. Bez tam, tagad PMLPteritoriālajās nodaļās atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai var saņemtpakalpojumus, kurus agrāk sniedza tikai PMLP Ārzemnieku apkalpošanasdepartaments. Piemēram, reģistrēt pastāvīgās uzturēšanās atļauju,saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas sakarā ar tiesiskā statusamaiņu, saņemt uzturēšanās atļauju sakarā ar ceļošanas dokumenta maiņu.Klientu ērtībai aicinām šo pakalpojumu saņemšanai vērsties PMLPteritoriālajās nodaļās.

INFORMĀCIJA

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities