Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Palielinājies Latvijā ieceļojošo ārzemnieku skaits

Šī gada pirmajos trijos mēnešos Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) noformēti 12 619 ielūgumi vīzu saņemšanai ārvalstniekiem, kas ir par 2 149 (21%) vairāk nekā pērn šajā laika posmā. Savukārt uzturēšanās atļauju pieprasīšanai šī gada pirmajos trijos mēnešos noformēts 1 821 izsaukums, kas salīdzinot ar 2006. gada šī perioda datiem ir par 347 (24%) vairāk.Šī gada pirmajos trijos mēnešos Pilsonības un migrācijas lietupārvaldē (PMLP) noformēti 12 619 ielūgumi vīzu saņemšanaiārvalstniekiem, kas ir par 2 149 (21%) vairāk nekā pērn šajā laikaposmā. Savukārt uzturēšanās atļauju pieprasīšanai šī gada pirmajostrijos mēnešos noformēts 1 821 izsaukums, kas salīdzinot ar 2006. gadašī perioda datiem ir par 347 (24%) vairāk. Šogad pirmajos trijosmēnešos izsniegtas 26 524 vīzas, kas ir par 4 985 (23%) vairāk nekāpērn šajā laika posmā. Salīdzinot ar 2006. gada apkopoto informācijupar pirmajiem trīs mēnešiem arī šogad visvairāk ielūgtās personas ir noKrievijas, Baltkrievijas un Ukrainas. Biežāk norādītie mērķi vīzunoformēšanai ir privātās vizītes, tranzīts, piedalīšanās kultūras unsporta pasākumos, kā arī tūrisms. Šā gada pirmajos trijos mēnešosizsniegtas 2 392 termiņuzturēšanās atļaujas, kas salīdzinot ariepriekšējā gada šī laika posma datiem ir par 367 (18%) vairāk. Tāpatkā pērn pirmajos trijos mēnešos visvairāk uzaicināto personu ir noKrievijas un Ukrainas, kā arī šogad palielinājies noformēto uzturēšanāsatļauju skaits Moldovas pilsoņiem. PMLP atgādina, ka ielūgumu unizsaukumu noformēšanai uzaicinātāji var vērsties ne tikai Ārzemniekuapkalpošanas departamentā (J. Alunāna iela 1, Rīga), bet arī jebkurāPMLP teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no uzaicinātāja deklarētāsdzīvesvietas. Tāpat klientu ērtībai PMLP teritoriālajās nodaļāsatbilstoši deklarētajai dzīvesvietai var saņemt pakalpojumus, kurusagrāk sniedza tikai Ārzemnieku apkalpošanas departaments. Piemēram,reģistrēt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, saņemt pastāvīgāsuzturēšanās atļaujas sakarā ar tiesiskā statusa maiņu, saņemtpastāvīgās uzturēšanās atļauju sakarā ar ceļošanas dokumenta maiņu.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities