Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Organizē bezmaksas kursus par patvēruma meklētājiem

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) aicina interesentus pieteikties Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta „Soli pa solim” ietvaros īstenotajiem vienas dienas bezmaksas kursiem par darbu ar patvēruma meklētājiem un kultūras atšķirībām, kas notiks 2007.gada 23.martā un 30.martā.Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) aicina interesentuspieteikties Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta „Soli pa solim”ietvaros īstenotajiem vienas dienas bezmaksas kursiem par darbu arpatvēruma meklētājiem un kultūras atšķirībām, kuri notiks 2007.gada23.martā un 30.martā. Pieteikties mācībām var līdz 2007.gada 16.martam, aizpildot un elektroniski nosūtot pieteikuma formu,kas atrodama PMLP mājas lapā, uz e-pasta adresi equal@pmlp.gov.lv.Piereģistrētie dalībnieki saņems uzaicinājumu un pasākuma norisesprogrammu. „Šo apmācību mērķis ir paplašināt potenciālodarbinieku loku, kuri patvēruma meklētāju skaita pieauguma gadījumāvarētu tikt iesaistīti darbā. Bez tam, kursi ir vērsti uz jauiesaistīto darbinieku teorētisko zināšanu patvēruma jomā paplašināšanuun veiksmīgas starpinstitucionālās sadarbības veicināšanu,” skaidroprojekta vadītāja Madara Miezīte. Pirmie kursi notika šī gada 5.un 12.janvārī. To ietvaros sertifikātus ieguva 27 dažādu nozaruspeciālisti, kuri bija ieradušies no visas Latvijas. Seminārs tikaatzinīgi novērtēts un apmācībās iesaistītie dalībnieki atzina, ka kursāiegūtās zināšanas ir radījušas izpratni par patvēruma jautājumiem unbūs noderīgas profesionālajā darbībā. Sekmīgi apgūstot mācībumateriālu, tiek izsniegts praktiski pielietojams zināšanu apliecinošssertifikāts. Mācības tiek organizētas Eiropas Kopienasiniciatīvas EQUAL projekta „Soli pa solim” ietvaros, kura prioritāte irpatvēruma meklētāju profesionālā un sociālā integrācija. Projekts savābūtībā tiek balstīts uz jaunradi, jo pašreizējā patvēruma sistēmaLatvijā ir izveidota pamatos un līdz šim ir iegūta salīdzinoši nelielapieredze darbā ar patvēruma meklētājiem.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities