Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Jaunā parauga pases plānots ieviest jau šā gada novembrī

Rīga, 22.februāris. Piedaloties Iekšlietu ministrijas rīkotajā preses konferencē, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) priekšnieks Vilnis Jēkabsons informēja, ka Eiropas Savienības prasībām un starptautiskajiem standartiem atbilstošās pases Latvijā plānots sākt izdot jau šā gada novembrī. Viņš uzsvēra, ka jauno pasu ieviešana neietekmēs nepilsoņu 1997.gada parauga pasu un visu tipu 2002.gada parauga pasu derīgumu - tās būs lietojamas līdz pasē norādītajam derīguma termiņam.Rīga, 22.februāris. Piedaloties Iekšlietu ministrijas rīkotajāpreses konferencē, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP)priekšnieks Vilnis Jēkabsons informēja, ka Eiropas Savienības prasībāmun starptautiskajiem standartiem atbilstošās pases Latvijā plānots sāktizdot jau šā gada novembrī. Viņš uzsvēra, ka jauno pasu ieviešananeietekmēs nepilsoņu 1997.gada parauga pasu un visu tipu 2002.gadaparauga pasu derīgumu - tās būs lietojamas līdz pasē norādītajamderīguma termiņam. Savukārt, pilsoņu 1992.gada parauga pasesaptuveni no 2008.gada vidus vairs nebūs derīgas ceļošanai, jo todrošības prasības neatbilst starptautiskajiem standartiem. „Šī paraugapases būs lietojamas tikai kā personu apliecinošie dokumenti Latvijasteritorijā,” uzsvēra V.Jēkabsons. Stāstot par jaunā parauga pasuieviešanas nepieciešamību, V.Jēkabsons teica: „Pasu turētājiem nākotnētiks atvieglota robežšķērsošana, jo tiks izmantotas automātiskāsdokumentu pārbaudes sistēmas. Bez tam pasu ar biometrijas datiemieviešana ir viens no priekšnoteikumiem bezvīzu režīmam ar AmerikasSavienotajām Valstīm. Svarīgi, ka tiks arī samazināti riski, kassaistīti ar dokumentu viltošanu, nelegālo migrāciju un ar identitāteszādzībām saistītiem noziegumiem”. Jaunā parauga pasēs tiksiestrādāta bezkontakta mikroshēma, kurā tiks iekļauti dati par personasvārdu, uzvārdu, personas kodu, pases derīguma termiņu u.c., kā arībiometrijas informācija – sejas attēls un, vēlāk, arī rādītājpirkstunospiedumi. PMLP priekšnieks uzsvēra, ka pases mikroshēmā saglabātiedati tiks izmantoti tikai dokumenta autentiskuma un personasidentitātes pārbaudei. „Ir paredzēti arī daži jauninājumi pasupieteikuma noformēšanas procedūrā. Piemēram, vairs nevajadzēs iesniegtfotokartītes – fotogrāfija tiks uzņemta pases pieteikuma noformēšanaslaikā. Plānots arī, ka pieteikties un saņemt jaunā parauga pasi varēsjebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no deklarētāsdzīvesvietas,” viņš turpināja. Pases pieteikuma noformēšanas brīdī, kāarī pirms pases saņemšanas persona nodaļā uz vietas varēs iepazīties armikroshēmā saglabāto informāciju, lai pārliecinātos par tās pareizību. Plānots,ka jaunā parauga pases izsniegs uz 5 gadiem, lai garantētu biometrijasdatu precizitāti un mikroshēmas pilnvērtīgu funkcionalitāti. Mainīsiesarī valsts nodevas apmērs. Paredzēts, ka par pases noformēšanuparastajā kārtībā personai būs jāmaksā 15 lati, pensionāriem,invalīdiem un personām līdz 20 gadu vecumam - 5 lati, bet bērniem līdz15 gadu vecumam pārejas periodā līdz personas apliecību(identifikācijas karšu) ieviešanai par pases izgatavošanu būs jāmaksādivi lati. Sagatavoja: Diana Bogdanova PMLP Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja tlr.: 67219185, diana.bogdanova@pmlp.gov.lv

INFORMĀCIJA

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities