Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Izglīto par darbu ar patvēruma meklētājiem

Lai patvēruma jomā strādājošajam personālam sniegtu padziļinātu informāciju par kultūras atšķirībām un darbu ar dažādu kultūru pārstāvjiem, tādejādi sekmējot sadarbību iestāžu un patvēruma meklētāju starpā, no š.g. 23.-27. jūlijam Saldū, Brocēnos, Starptautiskā Migrācijas organizācija (IOM) rīko vasaras nometni.Lai patvēruma jomā strādājošajam personālam sniegtu padziļinātuinformāciju par kultūras atšķirībām un darbu ar dažādu kultūrupārstāvjiem, tādejādi sekmējot sadarbību iestāžu un patvēruma meklētājustarpā, no š.g. 23.-27. jūlijam Saldū, Brocēnos, StarptautiskāMigrācijas organizācija (IOM) rīko vasaras nometni. Tā tiekorganizēta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) īstenotāprojekta „Beta” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Bēgļu fonds.Projekta mērķis ir Latvijas Republikas patvēruma sistēmaspilnveidošana, efektivitātes un ilgtspējas nodrošināšana atbilstošiEiropas Savienības tiesību aktu prasībām un dalībvalstu pieredzei,patvēruma jomā iesaistīto institūciju intelektuālās kapacitātesuzlabošana. Vasaras nometnes dalībnieki ir patvēruma jomā strādājošs personāls no PMLP, Valsts Robežsardzes, Rīgas rajona tiesas un IOM. Vasarasnometni vada Lundas Universitātes (Zviedrija) lektore/ekspertepatvēruma jautājumos Eva Norstroma (Eva Nroström), kura ir bijusiiesaistīta projektos par patvēruma jautājumiem Turcijā, Rumānijā,Zimbabvē, bijušajā Dienvidslāvijā. Lekcijas un semināri vasarasnometnes dalībniekiem notiek par sekojošām tēmām: kultūru komunikācijaun sadursme, patvēruma procedūras ietekme uz tālāku patvēruma meklētājuintegrācijas procesu sabiedrībā, rasisms un diskriminācija, patvērumameklētāja cilvēciskie un psiholoģiskie aspekti, cilvēciskie unpsiholoģiskie aspekti, strādājot ar patvēruma meklētājiem u.c. Šīgada 20. – 24. augustā projekta „Beta” ietvaros IOM rīkos otru vasarasnometni par kultūras atšķirībām un darbu ar dažādu kultūru pārstāvjiempatvēruma jomā strādājošajam personālam. Plašāku informāciju jautāt: Baibai Biezajai Sarptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroja vadītājai. Tlr.nr.: 7503626, mob.: 29474099 E-pasts: baiba.iom@undp.riga.lv

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 18:00
Otrdiena 08:30 - 16:00
Trešdiena 08:30 - 16:00
Ceturtdiena 08:30 - 16:00
Piektdiena 09:00 - 15:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 9:00 - plkst. 16:30
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities