Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Imigrācijas likumu saskaņos ar Šengenas prasībām

Iekšlietu ministrija 2.augustā pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Imigrācijas likuma grozījumu projektu, kura mērķis ir saskaņot likumu ar Šengenas acquis prasībām.Iekšlietu ministrija 2.augustā pieteica izskatīšanai Valstssekretāru sanāksmē Imigrācijas likuma grozījumu projektu, kura mērķisir saskaņot likumu ar Šengenas acquis prasībām. Likumprojektātiek ieviesti Šengenas vīzas un nacionālās vīzas jēdzieni, kā arī irdefinēti kritēriji ārzemnieku iekļaušanai Šengenas informatīvajāsistēmā nolūkā atteikt ieceļošanu. Lai uzlabotu spēkā esošonormatīvo bāzi, Iekšlietu ministrija ar grozījumiem paredz atbrīvot noprasības saņemt darba atļauju Latvijā reģistrēta kuģa, kas veicstarptautiskos pārvadājumus, apkalpes locekļus, ja paredzētaisnodarbināšanas laiks Latvijā nepārsniedz 14 dienas. Šis atvieglojumsattieksies arī uz personām, kuras uzturas Latvijā lēmuma paruzturēšanās atļaujas atteikumu vai anulēšanu pārsūdzības laikā. Tāpatparedzēta iespēja personai ieceļot Latvijā ar ceļošanas dokumentu, kurānav uzturēšanās atļaujas ielīmes, ja persona ir saņēmusi jaunu pasi,un, šķērsojot robežu, var uzrādīt iepriekšējo ceļošanas dokumentu arderīgu uzturēšanās atļauju tajā. Ar grozījumiem plānotspaplašināt to personu loku, kurām nav nepieciešams ielūgums vīzaspieprasīšanai, attiecinot šo nosacījumu arī uz latviešu un Latvijaspilsoņu laulātajiem un viņu vai laulāto nepilngadīgajiem bērniem. Beztam paredzēts, ka komersantiem netiks anulētas vairākkārtējaiieceļošanai izsniegtās vīzas, ja viņi pieprasījuši uzturēšanās atļauju. Grozījumuprojekts paredz svītrot prasību, ka ceļošanas dokumentā jābūt brīvaivietai dienesta atzīmēm par valsts robežas šķērsošanu. Tāpatprojekts paredz pielāgot ieceļošanas atteikuma procedūru uz Latvijasvalsts robežas, nosakot, ka turpmāk Valsts robežsardzes amatpersonaslēmumu par atteikumu ārzemniekam ieceļot Latvijā pieņem saskaņā arŠengenas Robežu kodeksa nosacījumiem. Papildus paredzētsprecizēt Valsts robežsardzes priekšnieka vai viņa pilnvarotas personastiesības dot atļauju ieceļot Latvijā ārzemniekam, kurš neatbilstieceļošanas nosacījumiem, bet uz kuru var attiecināt Šengenas robežukodeksa izņēmuma nosacījumus. Tie paredz, ka dalībvalstis humānuapsvērumu, valsts interešu vai starptautisku saistību dēļ var atļautsavā teritorijā ieceļot trešo valstu valstspiederīgajiem, lai gan tieneatbilst vienam vai vairākiem Šengenas Robežu kodeksā paredzētājiemieceļošanas nosacījumiem. Tāpat projektā noteikts, kaārstniecības nolūkā ārzemnieks Latvijā var uzturēties tikai tad, javiņam ir ārstēšanās līgums ar stacionāru vai rehabilitācijas iestādi. Grozījumi paredz, ka uzturēšanās atļauja netiks anulēta uzaicinātāja prombūtnes gadījumā, ja ģimenē ir kopīgs bērns. Argrozījumiem noteikts ieceļošanas aizlieguma termiņa sākums gadījumos,kad aizliegums noteikts, ārzemniekam neatrodoties Latvijas teritorijā. Ar projektu arī plānots nodrošināt ieceļošanas atteikuma iemeslu atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām.

Sīkāka informācija: Laura Karnīte Preses un sabiedrisko attiecību departamenta direktores vietniece, Preses centra vadītāja Tālr. 7219175 Mob. 29165007 laura.karnite@iem.gov.lv

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 18:00
Otrdiena 08:30 - 16:00
Trešdiena 08:30 - 16:00
Ceturtdiena 08:30 - 16:00
Piektdiena 09:00 - 15:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 9:00 - plkst. 16:30
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities