Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Ieviesīs ceļošanas dokumentu personām ar alternatīvo statusu

Rīga, 15.maijs. Ministru kabinets pieņēma grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā, kas paredz ieviest ceļošanas dokumentu personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss.Rīga, 15.maijs. Ministru kabinets pieņēma grozījumus Personuapliecinošu dokumentu likumā, kas paredz ieviest ceļošanas dokumentupersonām, kurām piešķirts alternatīvais statuss*. Pašlaikpersonai ar alternatīvo statusu, kurai nav iespējams saņemt savaspilsonības vai iepriekšējās mītnes zemes izsniegtu pasi, Latvijāizsniedz personu apliecinošu dokumentu, kas nav ceļošanas dokuments.Pēc jaunā dokumenta ieviešanas šīs personas iegūs iespēju ceļot ārpusLatvijas. Plānots, ka jaunais dokuments tiks ieviests vienlaikus arjaunā parauga ES prasībām un starptautiskajiem standartiem atbilstošāmpasēm, t.i. šī gada beigās. Likuma grozījumi izstrādāti, lainodrošinātu Eiropas Savienības Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstuvalstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kamcitādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu unpiešķirtās aizsardzības saturu nosacījumu ieviešanu. Grozījumi stāsiesspēkā pēc to pieņemšanas Saeimā. *Alternatīvais statuss - ja patvēruma meklētājs neatbilst bēgļa statusakritērijiem, tam uz laiku var piešķirt alternatīvo statusu, ja personaitās pilsonības valstī vai iepriekšējās mītnes zemē (ja šī persona irbezvalstnieks) draud nāves sods, spīdzināšana, necilvēcīga izturēšanās,kā arī ārējo vai iekšējo bruņoto konfliktu dēļ personai ir nepieciešamaaizsardzība un tā nevar atgriezties dzimtenē.Kopš1998.gada, kad tika iesākta patvēruma piešķiršanas procedūra, līdz2007.gada maijam patvērumu Latvijā lūgušas 177 personas, bēgļa statusspiešķirts 10 personām. Savukārt, alternatīvais statuss piešķirts 18personām.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 18:00
Otrdiena 08:30 - 16:00
Trešdiena 08:30 - 16:00
Ceturtdiena 08:30 - 16:00
Piektdiena 09:00 - 15:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 9:00 - plkst. 16:30
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities