Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Deklarējot dzīvesvietu pa pastu, personas bieži norāda neprecīzu informāciju

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Juridiskās nodaļas vadītāja p.i. Marta Zvaune informēja, ka PMLP personām bieži nosūta papildināšanai pa pastu un elektroniski atsūtītos dzīvesvietas deklarēšanas iesniegumus, jo tajos tiek neprecīzi norādītas adreses, personas dati un pasu dati. „Jāatceras, ka informācija jānorāda precīzi un pases datu vietā nedrīkst uzrādīt, piemēram, vadītāja apliecības numuru – šādi aizpildītās veidlapas būs jāprecizē, kas ievērojami paildzinās deklarēšanās procesu,” viņa uzsvēra.Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Juridiskās nodaļasvadītāja p.i. Marta Zvaune informēja, ka PMLP personām bieži nosūtapapildināšanai pa pastu un elektroniski atsūtītos dzīvesvietasdeklarēšanas iesniegumus, jo tajos tiek neprecīzi norādītas adreses,personas dati un pasu dati. „Jāatceras, ka informācija jānorāda precīziun pases datu vietā nedrīkst uzrādīt, piemēram, vadītāja apliecībasnumuru – šādi aizpildītās veidlapas būs jāprecizē, kas ievērojamipaildzinās deklarēšanās procesu,” viņa uzsvēra. Pasākumaietvaros tika aizpildīts iesniegums dzīvesvietas deklarācijai pa pastu.„Šo iesniegumu persona nosūta PMLP. Saņemot to, PMLP pārbauda norādītosdatus un salīdzina tos ar datiem Iedzīvotāju reģistrā un Adrešureģistrā. Ja informācija ir precīza un iestāde konstatē, ka personai irtiesības būt deklarētai norādītajā adresē, tiek sagatavoti un nosūtītidokumenti parakstīšanai uz adresi, kurā persona vēlas deklarēties. Pēcdokumentu parakstīšanas persona nosūta tos atpakaļ PMLP. Tikai tadjaunie dati tiek iekļauti Iedzīvotāju reģistrā, personas parakstītādeklarācija nosūtīta pašvaldībai un personai nosūtīta informācija, kadzīvesvieta ir deklarēta,” komentēja M.Zvaune. Deklarācijas iesniegumiatrodami PMLP mājas lapā www.pmlp.gov.lv, PMLP teritoriālajās nodaļāsun sociālās aprūpes centros. „Deklarējoties pa pastu, jāņem vērā tas,ka process ir diezgan laikietilpīgs, tādēļ, ja dzīvesvietu nepieciešamsdeklarēt ātri, persona var doties uz pašvaldības dzīvesvietasdeklarēšanas iestādi un piedeklarēties klātienē,” viņa piebilda. Savukārt, VAS Latvijas Pasts IT pakalpojumu direktors Ēriks Eglītis uzsvēra,ka, deklarējot dzīvesvietu elektroniski, personai ne tikai jāaizpildaPMLP mājas lapā www.pmlp.gov.lv esošā deklarācija, bet, pirmsnosūtīšanas uz e-pasta adresi deklaracija@pmlp.gov.lv, elektroniskijāparaksta un jāapzīmogo ar laika zīmogu. „Bez elektroniskā paraksta unlaika zīmoga PMLP nevar pieņemt dokumentu,” viņš norādīja. Pēcdokumentu saņemšanas PMLP veic datu pārbaudi, iekļauj ziņas Iedzīvotājureģistrā un elektroniski nosūta iesniegto elektronisko dokumentupašvaldībai par pašvaldības teritorijā deklarēto personu, kā arīinformē personu par to, ka dzīvesvieta ir deklarēta. Jaunākārtība, kas ļauj deklarēt dzīvesvietu pa pastu un elektroniski,darbojas no š.g. 1.janvāra. Šajā laika posmā PMLP saņemti 217pieteikumi dzīvesvietas deklarēšanai, no tiem 215 pa pastu un 2elektroniski. Dzīvesvieta uz šo iesniegumu pamata deklarēta 57 personām.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities