Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Ceļotāji ietekmē izsniegto pasu skaitu

Šā gada pirmajā pusgadā izsniegtas 133 465 pases, no tām 123 248 Latvijas pilsoņu, 10 168 Latvijas nepilsoņu un 49 bezvalstnieku pases. Salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmajos sešos mēnešos Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) izsniegto pasu skaitu 122 772 – šā gada pirmajā pusē tika izsniegts par 10 693 pasēm vairāk. „Tas skaidrojams ar to, ka palielinājies pasu skaits, kas izsniegtas ceļošanai bērniem līdz 15 gadu vecumam,” teic PMLP Pasu nodaļas vadītāja Dzintra Peneze.
Šā gada pirmajā pusgadāizsniegtas 133 465 pases, no tām 123 248 Latvijas pilsoņu, 10 168Latvijas nepilsoņu un 49 bezvalstnieku pases. Salīdzinājumā ar pagājušāgada pirmajos sešos mēnešos Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē(PMLP) izsniegto pasu skaitu 122 772 – šā gada pirmajā pusē tikaizsniegts par 10 693 pasēm vairāk. „Tas skaidrojams ar to, kapalielinājies pasu skaits, kas izsniegtas ceļošanai bērniem līdz 15gadu vecumam,” teic PMLP Pasu nodaļas vadītāja Dzintra Peneze. 34%pilsoņu no 15 gadu vecuma kā iemeslu jaunas pases saņemšanai minējušiiepriekšējās pases derīguma termiņa beigšanos, 17% personu pasessaņēmuši pirmo reizi, 16% pilsoņu pases saņēmuši, jo iepriekšējā pasenav bijusi derīga ceļošanai, 9% vēlējušies saņemt jaunā parauga pasi,8% bērnu līdz 15 gadiem beidzies pases derīguma termiņš, 6% iepriekšējāpase zudusi, 4% mainījies personvārds, 3% naturalizējušies un 3%minējuši citu iemeslu. 48% nepilsoņu kā iemeslu jaunas pasessaņemšanai minējuši, ka iepriekšējā pase nav derīga ceļošanai.18%personu iepriekšējās pases nozaudējuši, 10% pases saņēma pirmo reizi,7% bērnu līdz 15 gadiem beidzies pases derīguma termiņš, 6% mainījušipersonvārdu, 6 % vēlējušies saņemt jaunā parauga pasi un 5% minējušicitu iemeslu No 1992. gada, kad sāka izsniegt pirmās pilsoņu pases,līdz 2007. gada jūlijam bija izsniegtas aptuveni 3 223 150 Latvijaspilsoņu pases. Šajā laika posmā visvairāk pasu tika izsniegtas 2003.gadā - 306 427 pases un 2004. gadā - 261 970 pases. Tas skaidrojams arto, ka 1992. – 1993. gadā notika Latvijas pilsoņu rīcībā esošo bijušāsPSRS iekšzemes pasu visaktīvākā apmaiņa pret Latvijas Republikas pasēmun attiecīgi 2003. un 2004. gadā šīm pasēm beidzās derīguma termiņi.Savukārt kopš 1997.gada, kad tika uzsākta nepilsoņu pasu izsniegšana,Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izsniegusi aptuveni 739 800nepilsoņu personu apliecinošus dokumentus. Kopš 1999. gada izsniegti641 bezvalstnieku ceļošanas dokumenti. PMLP atgādina, ka pase kļūstlietošanai nederīga, ja beidzies tās derīguma termiņš, mainījiespersonas vārds vai uzvārds, vai tiesiskais statuss, vai pase irmehāniski bojāta. Pase nav derīga ceļošanai arī tad, ja aizpildītasceļošanas atzīmēm paredzētās lapas un nav vietas jaunām atzīmēm. Pirmsdošanās uz ārvalstīm PMLP iesaka vērsties attiecīgās valsts vēstniecībāun uzzināt kādam jābūt pases derīguma termiņam, lai ieceļotu šajāvalstī.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 18:00
Otrdiena 08:30 - 16:00
Trešdiena 08:30 - 16:00
Ceturtdiena 08:30 - 16:00
Piektdiena 09:00 - 15:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 9:00 - plkst. 16:30
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities