Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Bēgļu dienas ietvaros notika EQUAL projekta „Soli pa solim” konference “Latvija ceļā uz iecietīgāku vidi patvēruma meklētājiem

Š.g. 20. jūnijā, kas ir Pasaules bēgļu diena, Latvijas kara muzejā tika rīkota EQUAL projekta „Soli pa solim” konference “Latvija ceļā uz iecietīgāku vidi patvēruma meklētājiem”. Tajā piedalījās Iekšlietu ministrijas, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta un projektā iesaistīto nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri apsprieda patvēruma meklētāju integrāciju Latvijas sociālajā vidē un sabiedrības attieksmi pret patvēruma meklētājiem.
Š.g. 20. jūnijā, kas irPasaules bēgļu diena, Latvijas kara muzejā tika rīkota EQUAL projekta„Soli pa solim” konference “Latvija ceļā uz iecietīgāku vididpatvēruma meklētājiem”. Tajā piedalījās Iekšlietu ministrijas, Īpašuuzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta unprojektā iesaistīto nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri apspriedapatvēruma meklētāju integrāciju Latvijas sociālajā vidē un sabiedrībasattieksmi pret patvēruma meklētājiem. EQUAL projektu „Soli pasolim” īsteno Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sadarbībāar Liepājas rajona padomi, biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts",Starptautisko Migrācijas organizāciju un Nodibinājums "CARITASLATVIJA". Projekta vispārējais mērķis ir integrēt patvēruma meklētājusLatvijas sociālajā vidē. Pasākuma ietvaros EQUAL projekta „Solipa solim ”vadītāja Madara Miezīte informēja, ka ir noslēdzies projektagarākais un aktīvākais posms, kas ilga divus gadus. Projekta īstenošanasākās 2005. gada pirmajā pusē un tiks veikta līdz šī gada decembrim.Par paveikto divu gadu laikā, lai veidotu atbalsta sistēmu patvērumameklētājiem un veicinātu sabiedrības izpratni, strādājot ar dažādāmmērķauditorijām, pasākuma ietvaros pastāstīja Pilsonības un migrācijaslietu pārvaldes speciālisti un partneru pārstāvji. Projekta dalībniekiīstenoja visdažādākā veida aktivitātes, gan izglītojot un informējotsabiedrību, gan izstrādājot integrācijas modeļus, jaunas studijuprogrammas un prasmju auditu, veidojot organizāciju sadarbības tīklu unskarot likumdošanas jomu. EQUAL projekta „Soli pa solim”aktivitātēs tika iesaistīti arī skolu jaunieši, kuri konferencēpastāstīja par paveikto iecietīgas izpratnes veicināšanai par patvērumameklētājiem Latvijas sabiedrībā. Viena no atraktīvākajām projektaaktivitātēm bija seminārnometne jauniešiem „Patvērums”, kurasdalībniekiem bija iespēja ne tikai teorētiski lekciju veidā iepazītiesar patvēruma jautājumiem, bet arī pašiem izdzīvot un sajust, ko nozīmēbūt apdraudētam, bēgt, meklēt patvērumu, paļauties uz tuvākajiem. Šāgada pirmajā pusgadā patvērumu Latvijā meklējušas 12 personas (4personām no Azerbaidžānas, 2 no Mongolijas un pa vienam no Armēnijas,Baltkrievijas, Kazahstānas, Ukrainas, Krievijas un Irākas). Bēgļastatuss nav piešķirts nevienai personai, jo patvēruma meklētāju sniegtāinformācija nebija atbilstoša patvēruma piešķiršanas kritērijiem vaiarī viņu lietu izskatīšana turpinās. Alternatīvais statuss piešķirts 1Baltkrievijas pilsonim. Patvēruma procedūraLatvijā ieviesta 1998.gadā. Līdz šim patvērumu valstī lūgušas 181personas, no kurām statusu ieguvušas 28 personas: 10 personas ieguvušasbēgļa statusu un 18 alternatīvo statusu.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities