Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums Lapas karte Grafiskā versija

Atklās PMLP Rēzeknes pilsētas un rajona nodaļas klientu apkalpošanas zāli un izsniegs pases Jāņiem un Līgām

Š.g. 19. jūnijā plkst. 12.00 Rēzeknē (Atbrīvošanas alejā 155/1) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) priekšnieks Vilnis Jēkabsons atklās PMLP Rēzeknes pilsētas un rajona nodaļas klientu apkalpošanas zāli, kura ir pielāgota klientu ērtībai un kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas sistēmai. Vilnis Jēkabsons pasākuma ietvaros sveiks populāro vārdu īpašniekus - Jāņus un Līgas, izsniedzot personu apliecinošus dokumentus.Š.g. 19. jūnijā plkst. 12.00 Rēzeknē (Atbrīvošanas alejā 155/1)Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) priekšnieks VilnisJēkabsons atklās PMLP Rēzeknes pilsētas un rajona nodaļas klientuapkalpošanas zāli, kura ir pielāgota klientu ērtībai un kvalitatīvaipakalpojumu sniegšanas un saņemšanas sistēmai. Vilnis Jēkabsonspasākuma ietvaros sveiks populāro vārdu īpašniekus - Jāņus un Līgas,izsniedzot personu apliecinošus dokumentus. Uz klientuapkalpošanas zāles atklāšanu uzaicināto personu vidū būs Rēzeknespilsētas domes un Rēzeknes rajona padomes darbinieki, kā arī citusadarbības institūciju pārstāvji. PMLP mērķis ir ieviestmodernas klientu apkalpošanas zāles visās 32 PMLP teritoriālajāsnodaļās. PMLP priekšnieks V. Jēkabsons ir gandarīts, ka 2000.gadāuzsāktā pāreja uz klientu apkalpošanas sistēmas ieviešanu reģionos unRīgā turpinās veiksmīgi. Rēzeknes pilsētas un rajona nodaļa jau irdivdesmitā pēc kārtas, kurā tika izveidota mūsdienīga klientuapkalpošanas zāle, kas atvieglos un padarīs ātrāku pakalpojumusniegšanas procedūru klientiem. Rēzeknes pilsētas un rajonanodaļas jaunatklātajā klientu apkalpošanas zālē būs iespēja aplūkot arīPMLP vēsturisko pasu ekspozīciju. Tajā redzamas pasu vizuālānoformējuma un satura pārmaiņas Latvijas teritorijā gadsimta garumā.Ekspozīcijā ievietotas Latvijas pirmās brīvvalsts, Padomju Savienības,atjaunotās Latvijas Republikas vecā un jaunā parauga pases. PMLPkompetencē ietilpst personu apliecinošu dokumentu izsniegšana,Iedzīvotāju reģistra uzturēšana un valsts migrācijas politikasīstenošana, t.sk. repatriācijas un patvēruma politikas izstrādāšana unrealizēšana.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās