Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums Lapas karte Grafiskā versija

Atkārtoti organizē bezmaksas semināru par patvēruma meklētājiem

Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta „Soli pa solim” ietvaros atkārtoti tiks īstenoti bezmaksas apmācību semināri par patvēruma jautājumiem.Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta „Soli pa solim”ietvaros atkārtoti tiks īstenoti bezmaksas apmācību semināri parpatvēruma jautājumiem. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde(PMLP) aicina pieteikties interesentus vienas dienas bezmaksassemināram „Apmācība personālam, kas strādā ar patvēruma meklētājiem”par darbu ar patvēruma meklētājiem un kultūras atšķirībām, kas notiks2007.gada 20.aprīlī un 26.aprīlī. Pieteikties mācībām var līdz2007.gada 16.aprīlim (uz semināru 20.aprīlī) un 20.aprīlim (uz semināru26.aprīlī), aizpildot un elektroniski nosūtot pieteikuma formu, kasatrodama PMLP mājas lapas sadaļā Aktualitātes uz e-pasta adresiequal@pmlp.gov.lv. Piereģistrētie dalībnieki saņems uzaicinājumu unpasākuma norises programmu Šo apmācību mērķis ir paplašinātpotenciālo darbinieku loku, kuri patvēruma meklētāju skaita pieaugumagadījumā varētu tikt iesaistīti darbā. Bez tam, seminārs ir vērsts uzjau iesaistīto darbinieku teorētisko zināšanu patvēruma jomāpaplašināšanu un veiksmīgas starpinstitucionālās sadarbības veicināšanu. Iesaistotiesmācībās, interesenti pilnveidos profesionālās iespējas, gūs izpratnipar patvēruma procesu un patvēruma meklētājiem un kultūras atšķirībām,kā arī iegūs reāla darba iespējas patvēruma meklētāju skaita pieaugumagadījumā. Sekmīgi apgūstot mācību materiālu, tiks izsniegts praktiskipielietojams zināšanu apliecinošs sertifikāts. Līdz šim jaurealizēti 4 šādi apmācību semināri, par kuriem tika izrādīta lielainterese un atsaucība piesakoties, kā arī no dalībniekiem saņemtaspozitīvas atsauksmes. Mācības tiek organizētas Eiropas Kopienasiniciatīvas EQUAL projekta „Soli pa solim” ietvaros, kura prioritāte irpatvēruma meklētāju profesionālā un sociālā integrācija. Projekts savābūtībā tiek balstīts uz jaunradi, jo pašreizējā patvēruma sistēmaLatvijā ir izveidota pamatos un līdz šim ir iegūta salīdzinoši nelielapieredze darbā ar patvēruma meklētājiem. Kontaktpersona: Madara Miezīte Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes EQUAL projekta „Soli pa solim” vadītāja Tel: 7219009 E-pasts: madara.miezite@pmlp.gov.lv

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās