Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Grozījumi Imigrācijas likumā mazinās administratīvo slogu ārvalstu studentiem un pētniekiem

 

Otrdien, 20. martā, Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu“Grozījumi Imigrācijas likumā”, kura mērķis ir atvieglot administratīvo slogu ārvalstu studentiem un pētniekiem un viņus uzņemošajām izglītības un pētniecības iestādēm, lai veicinātu mobilitāti Eiropas Savienībā.

Grozījumus izstrādājusi Iekšlietu ministrija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts robežsardze, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs, kā arī Aizsardzības ministrija.

Likumprojektā paredzētie grozījumi galvenokārt saistīti ar nepieciešamību pārņemt Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija Direktīvu 2016/801/ES par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā nacionālajos normatīvajos aktos.

Grozījumos precizētas pētnieka un studenta tiesības uz nodarbinātību – pētniekam paredzēts piešķirt neierobežotu piekļuvi darba tirgum, tādējādi radot labvēlīgākus nosacījumus augstas kvalifikācijas ārzemnieku piesaistei, savukārt studentiem atstāts spēkā pašlaik noteiktais un direktīvas nosacījumiem atbilstošais 20 darba stundu nedēļā ierobežojums.

Tāpat paredzēta iespēja pētniekiem un studentiem uzturēties Latvijā saskaņā ar citu ES dalībvalstu izsniegtajām vīzām un uzturēšanās atļaujām. Pētniekiem pieļaujamais uzturēšanās laiks nedrīkst pārsniegt 180 dienas jebkurā 360 dienu laikposmā, bet studentiem, kas piedalās ES mobilitātes programmās – 360 dienas.

Paredzēts piešķirt neierobežotu pieeju darba tirgum maģistra vai doktora programmā studējošajiem ārzemniekiem. Šobrīd pastāvošais regulējums šādas tiesības nosaka tikai ārzemniekiem, kuri studē maģistra vai doktora programmas pēdējos divos studiju semestros un tas rada neviennozīmīgas situācijas, kad, piemēram, ārzemniekam, kurš studē maģistra programmā, pārejot uz doktora programmu, šādu tiesību vairs nav. Minētais regulējums palīdzēs piesaistīt darba tirgum augsti kvalificētus ārzemniekus, kuri ieguvuši izglītību Latvijā.

Tāpat neierobežotu piekļuvi darba tirgum paredzēts piešķirt arī ārzemniekiem, kas ir tādu valstu pilsoņi, kuri var ieceļot bezvīzu ieceļošanas kārtībā, un kuri Latvijā uzturas saskaņā ar jauniešu darba brīvdienu programmām. Ievērojot iepriekš minēto, jāsecina, ka minētais ieceļotāju skaits nerada ne nelegālās imigrācijas risku, ne arī pārmērīgi ietekmē Latvijas darba tirgu.

Šobrīd spēkā esošais Imigrācijas likums, kas pašlaik nosaka imigrācijas politiku Latvijā, ir pieņemts 2002. gadā, un 15 gadu laikā kopš tā pieņemšanas likumā katru gadu veikti grozījumi gan lai pārņemtu Eiropas Savienības normatīvos aktus, gan lai precizētu likumu nacionālā līmenī, kā rezultātā likuma piemērošana un tā normu interpretācija ir kļuvusi samērā sarežģīta.

 

Sagatavoja:

PMLP Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments

prese@pmlp.gov.lv, 67219185

 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities