Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Izstrādāts Konceptuālais ziņojums par imigrācijas politiku

 

Pirmdien, 13. novembrī, Ministru kabinets izskatīja projektu – “Par konceptuālo ziņojumu „Konceptuāls ziņojums par imigrācijas politiku”, ko izstrādājusi Iekšlietu ministrija sadarbībā ar citām ministrijām, nevalstiskajām organizācijām, darba devējus pārstāvošām institūcijām un arodbiedrību pārstāvjiem.

Konceptuālā ziņojuma izstrādes mērķis bija identificēt galvenos nosacījumus, kas turpmāk iekļaujami Imigrācijas likumā un, kas veicinātu līdzsvarotas un Latvijas interesēm atbilstošas ārzemnieku ieceļošanas sistēmas pilnveidošanu.

Konceptuālais ziņojums paredz pasākumu kompleksu praktiski visās legālās migrācijas jomās, nodrošinot Latvijas iedzīvotāju interešu, valsts drošības un sabiedriskās kārtības ievērošanu. Turpinot virzienu uz viedas imigrācijas politikas attīstību, iecerēts nodrošināt ekonomisko migrāciju atbilstoši valsts tautsaimniecības izaugsmes vajadzībām. Savukārt ģimenes apvienošanas jomā, ir tapis ieteikums paplašināt apvienošanās tiesības trešo valstu pilsoņiem. Tāpat arī ziņojumā izstrādāti priekšlikumi administratīvās procedūras vienkāršošanai, paredzot elektronisko pakalpojumu ieviešanu, vienlaikus saglabājot efektīvas kontroles iespējas nolūkā novērst pārkāpumus.

Šobrīd spēkā esošais Imigrācijas likums, kas pašlaik nosaka imigrācijas politiku Latvijā, ir pieņemts 2002. gadā un 15 gadu laikā kopš tā pieņemšanas likumā katru gadu veikti grozījumi gan lai pārņemtu Eiropas Savienības normatīvos aktus, gan lai precizētu likumu nacionālā līmenī, kā rezultātā likuma piemērošana un tā normu interpretācija ir kļuvusi samērā sarežģīta.

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

PMLP Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments

prese@pmlp.gov.lv, 67219185

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities