Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Mainīsies nodevu apmēri informācijas saņemšanai no Iedzīvotāju reģistra (29.08.2017)

Otrdien, 29.augustā, Ministru kabinets atbalstīja noteikumu projektu “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”. Līdz ar to no 2018. gada 1. janvāri mainīsies valsts nodevu apmēri par ziņu saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra.

Otrdien, 29.augustā, Ministru kabinets atbalstīja noteikumu projektu “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”. Līdz ar to no 2018. gada 1. janvāri mainīsies valsts nodevu apmēri par ziņu saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra.

Noteikumi veicinās elektroniskās pārvaldes attīstību, proti, noteikumu projekts paredz diferencēt valsts nodevu apmēru ne tikai atkarībā no termiņa, kādā sniedzama informācija, bet arī informācijas sniegšanas veida, paredzot zemāku valsts nodevas apmēru par informācijas saņemšanu elektroniskā veidā, salīdzinot ar izziņu drukātā formā.

Piemēram, personai, kura vairāk nekā divas reizes kalendāra gadā saņem visu reģistrā esošo informāciju (drukātā formā) par sevi un saviem bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, valsts nodeva būs 15 euro, savukārt persona, kura vēlēsies saņemt informāciju, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu – 7,50 euro. Savukārt, informācijas saņemšanas izmaksas par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu paliks nemainīga – 2,50 eiro.

Tāpat jaunajos noteikumos valsts nodevas apmērs būs mazāks, ja persona pieprasīs ziņas par sevi un saviem bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, bet lielāks – ja informācija tiks pieprasīta par trešajām personām. Minētais pamatojams ar to, ka pieprasījumu par trešajām personām apstrādes procesā ir jāizvērtē gan tiesiskais ziņu pieprasīšanas mērķis, gan pamatojošie dokumenti ziņu pieprasīšanai, kā rezultātā tam tiek tērēts vairāk resursu.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities