Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums YouTube Lapas karte Grafiskā versija

Izsludina konkursu Rīgas jauniešiem “Saliedēti dažādībā”

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi izsludina projektu konkursu Rīgas jauniešiem  “Saliedēti dažādībā”.

Konkursa mērķis ir veicināt skolu jaunatnes tiesisko izglītošanu par pilsonības, sabiedrības integrācijas, cilvēktiesību jautājumiem, veicināt izpratni par valstī notiekošajiem demokrātijas procesiem, kā arī sekmēt jauniešu līdzdalību pilsoniskas un saliedētas sabiedrības veidošanā Latvijā.

Piedalīties Konkursā var Rīgas vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. – 12. klašu izglītojamie un profesionālās vidējās izglītības mācību iestāžu audzēkņi, izveidojot komandu piecu skolēnu un viena pedagoga sastāvā.

Konkurss norisināsies 3 kārtās:

  1. kārta – skolēnu projektu pieteikumu konkurss 17.10.2016.-15.04.2017.
  2. kārtā – projektu īstenošana 05.01.2017.-15.04.2017.;
  3. kārta – noslēguma pasākums, erudīcijas konkurss un galvenās balvas ieguvēja noskaidrošana – 16.04.2017.-30.04.2017.

Šobrīd jauniešu komandas tiek aicinātas sagatavot un iesniegt projektu pieteikumu par kādu no šādam tēmām:

  • valstiskās piederības stiprināšana – pilsonības iegūšanas veicināšana, pilsonības prestiža paaugstināšana, kopīgo valstisko vērtību izpratnes veicināšana un latviešu valodas vides stiprināšana;
  • pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības veicināšana politikas veidošanā, lēmumu pieņemšanā un īstenošanā;
  • iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana – etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga (starp indivīdiem, grupām ar dažādu etnisko, kultūras, reliģisko un valodas pamatu) veicināšana, kā arī sabiedrībā valdošo stereotipu mazināšana pret dažādām sabiedrības grupām;
  • sabiedrības pārstāvju iesaistīšana un pašu ieguldījums apkārtējās dzīves vides kvalitātes uzlabošanā, tajā skaitā  brīvprātīgā darba veikšanā;
  • sabiedrības informēšana par pilsoniskās līdzdalības, sabiedrības integrācijas, cilvēktiesību jautājumiem.

       Pieteiktajiem projektiem ir jābūt reāli īstenojamiem, tas ir veicamiem pašu jauniešu spēkiem. Projektu īstenošanas termiņiem ir jāiekļaujas 14 nedēļās. Katra komanda drīkst iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.

Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam ir EUR 600,00.  

Projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 05.01.2017. līdz 15.04.2017.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 25.novembris plkst. 16.00.

Projektu pieteikumi ir jāiesniedz papīra formā 1 eksemplārā  Departamenta klientu apkalpošanas centrā Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīga, LV-1010 ar  norādi “Skolēnu projektu konkursam” līdz 2016.gada 25.novembrim plkst. 16.00 un vienlaikus jānosūta elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: ilze.meilande@riga.lv, e-pasta tēmas nosaukumā norādot “Skolēnu projektu konkursam”.

Līdz 15 labāko projektu ideju autori tiks aicināti prezentēt savu ideju klātienē, kā rezultātā tiks atlasīti 5 vislabākie projekti, kas saņems finansējumu projektu īstenošanai.

Konkursa nolikums un saistošie dokumenti:

 Projektu konkursa „Saliedēti dažādībā ” nolikums

  1. pielikums - Projekta pieteikums 

 2. pielikums - Projekta tāme  

Projektus īstenojušās komandas tiks aicinātas uz noslēguma pasākumu, kura ietvaros komandas apmainīsies ar projektu īstenošanas pieredzi un projektu rezultātiem, piedalīsies erudīcijas konkursos, kuru rezultātā tiks noskaidrots konkursa galvenais uzvarētājs.

Komandai jāpiedalās visās Konkursa kārtās, lai pretendētu uz galveno balvu – ārzemju ceļojums.

Konkursa plakāts

Papildinformācija pieejama pie Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītājas Ilzes Meilandes pa tālrunis 67181657 vai e-pastu: ilze.meilande@riga.lv.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās