Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Turpmāk lēmumu par Latvijas pilsonības atjaunošanu un atņemšanu pieņems PMLP

Līdz šim par pilsonības atņemšanu lēma tiesa, bet pilsonību atjaunoja Ministru kabinets, tad turpmāk lēmumu par Latvijas pilsonības atjaunošanu un Latvijas pilsonības atņemšanu pieņems Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde(PMLP)

 

Otrdien, 24.septembrī, Ministru kabinets pieņēma noteikumus "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība". Ja līdz šim par pilsonības atņemšanu lēma tiesa, bet pilsonību atjaunoja Ministru kabinets, tad turpmāk lēmumu par Latvijas pilsonības atjaunošanu un Latvijas pilsonības atņemšanu pieņems Pilsonības un  migrācijas lietu pārvalde(PMLP). Tādējādi Latvijas pilsonības atjaunošanas un atņemšanas procedūra tiks paātrināta, samazinot lēmumā iesaistīto institūciju skaitu.

Izstrādātie noteikumi paredz, ka persona iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības vai Latvijas pilsonības atjaunošanu iesniedz personiski PMLP  vai Latvijas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā, vai nosūtot pa pastu. Tāpat noteikumi paredz iespēju personai iesniegt iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības vai Latvijas pilsonības atjaunošanu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma nosacījumiem.

Lai samazinātu personai radīto administratīvo slogu un vienkāršotu administratīvās procedūras, noteikumi paredz, ka iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības vai Latvijas pilsonības atjaunošanu varēs turpmāk nosūtīt pa pastu.

Līdz ar jauno regulējumu paredzēts atteikties no prasības, ka personas parakstam ir jābūt notariāli apliecinātam, vienkāršojot iesnieguma un dokumentu nosūtīšanu PMLP, ja persona uzturas tādā valstī, kur nav Latvijas diplomātiskā pārstāvniecība.

Lai nodrošinātu Iedzīvotāju reģistrā aktuālās ziņas par personas valstisko piederību un pārliecinātos par personas identitāti, ja iesniegums tiek nosūtīts pa pastu, tam pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju un dokumenta, kas apliecina, kādas valsts pilsonība personai ir vai tiek garantēta, kopiju.

Pilsonības likuma grozījumi stāsies spēkā šā gada 1.oktobrī.

 

Laura Laiva
PMLP Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.67219185,
E-pasts: laura.laiva@pmlp.gov.lv

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities