Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Atvieglo Latvijas pilsonības iegūšanas iespēju

Otrdien, 24.septembrī, Ministru kabinets (MK) pieņēma noteikumus "Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni" atbilstoši Pilsonības likumā veiktajiem grozījumiem.

 

Grozījumi Pilsonības likumā paredz paplašināt Latvijas pilsoņu kopumu un nostiprināt Latvijas valsts tiesiskās saiknes ar tai piederīgajiem pilsoņiem. Noteikumi paredz arī dubultpilsonības iespējamību Latvijā, kā arī atvieglojumus nepilsoņu un bezvalstnieku bērnu atzīšanai par Latvijas pilsoņiem un izmaiņas naturalizācijas procesā.

  MK noteikumi paredz kārtību, kādā personas tiks reģistrētas par Latvijas pilsoņiem saskaņā ar Pilsonības likuma 2.panta pirmo daļu (Latvijas pilsoņu pēcnācēji, latvieši un līvi) un 8.1pantu (trimdinieki un viņu pēcnācēji) un, kādi dokumenti personai jāiesniedz, lai tā apliecinātu savu atbilstību Pilsonības likuma noteiktajām prasībām. Tāpat arī šie noteikumi paredz to, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes(PMLP) priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona pieņem lēmumu par personas reģistrēšanu par Latvijas pilsoni vai atteikumu reģistrēt personu par Latvijas pilsoni.

   Ņemot vērā faktu, ka lielākā daļa Latvijas pilsonības pretendentu, kas vēlēsies reģistrēt vai atjaunot Latvijas pilsonību atrodas ārvalstīs, dokumentu iesniegšanu varēs veikt ne tikai personīgi ierodoties PMLP vai Latvijas konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, bet arī nosūtot dokumentus pa pastu. Nosūtot dokumentus pa pastu, to kopijām jābūt notariāli apliecinātām.

  Grozījumi Pilsonības likumā atvieglos arī Latvijas pilsonības iegūšanu tiem ārpus Latvijas dzimušajiem bērniem, kuru dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, bet otrs – citas valsts pilsonis, un bērna dzimšanas brīdī abu vecāku pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas. Attiecīgi bērns ir atzīstams par Latvijas pilsoni, ja viņa dzimšanas brīdī viens vai abi vecāki ir Latvijas pilsoņi.

Pilsonības likuma grozījumi stāsies spēkā šā gada 1.oktobrī.

PMLP aicina Latvijas pilsonības pretendentus rūpīgi iepazīties ar PMLP mājas lapā ievietoto informāciju par nepieciešamajiem dokumentiem Latvijas pilsonības reģistrācijai un pirms došanās uz PMLP teritoriālo nodaļu vai Latvijas konsulāro pārstāvniecību pārliecināties, ka personas rīcībā ir normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

 

Laura Laiva
PMLP Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.67219185,
E-pasts: laura.laiva@pmlp.gov.lv

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities