Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde uzlabo pakalpojumu sniegšanu trešo valstu pilsoņiem, kas ieceļo un uzturas Latvijā saistībā ar nodarbinātību, izmantojot ESF piešķirto finansējumu

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde uzlabo pakalpojumu sniegšanu trešo valstu pilsoņiem, kas ieceļo un uzturas Latvijā saistībā ar nodarbinātību, izmantojot ESF piešķirto finansējumu

 

No š.g. 1.aprīļa līdz 31.oktobrim Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/033/24 „Ielūgumu un izsaukumu apstiprināšanas nodrošināšana trešo valstu pilsoņu uzaicināšanai sakarā ar nodarbinātību un uzturēšanās atļauju un darba atļauju izsniegšanas pakalpojuma kvalitatīva sniegšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē”.

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Projekta mērķis ir nodrošināt ielūguma un izsaukuma apstiprināšanu trešo valstu pilsoņu uzaicināšanai sakarā ar nodarbinātību, kā arī uzturēšanās atļauju un darba atļauju izsniegšanas pakalpojuma kvalitatīvu sniegšanu Pārvaldē.

Pārvaldei īpaši svarīgi ir nodrošināt šī pakalpojuma kvalitatīvu sniegšanu, jo līdz ar Latvijas ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos, pakāpeniski palielinās arī pieprasījums pēc ārvalstu darbaspēka (atsevišķās profesijās Latvijā speciālisti vispār netiek izglītoti). Tāpat jāņem vērā arī Eiropas Savienības kopējā migrācijas politika attiecībā uz darbaspēka piesaistīšanu no ārvalstīm, kuras rezultātā nepārtraukti tiek uzlaboti ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumi kvalificētam un augsti kvalificētam darbaspēkam.

Projekta ietvaros tiek izstrādāti procesu apraksti, kurus izmantos Pārvaldes darbinieki ikdienā, sniedzot pakalpojumus trešo valstu pilsoņiem. Oktobra sākumā notiks darbinieku apmācība par procesu aprakstu izmantošanu. Procesu apraksti veicinās vienotu izpratni par sniegtajiem pakalpojumiem un pastāvošo kārtību ielūgumu, izsaukumu, uzturēšanās atļaujas un darba atļaujas noformēšanai.

Tiks izstrādāts arī informatīvs buklets par vienas pieturas aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem Pārvaldē, kurš ar Nodarbinātības valsts aģentūras, Pārvaldes teritoriālo nodaļu un Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību starpniecību tiks izplatīts trešo valstu pilsoņiem, kā arī darba devējiem, kas Latvijā nodarbina vai vēlas nodarbināt trešo valstu pilsoņus.

Informāciju sagatavoja:

Projekta vadītāja Kristīne Bērziņa

e-pasts: kristine.berzina@pmlp.gov.lv

tālr.: 67829815

 

Šī publikācija ir izveidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities