Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums YouTube Lapas karte Grafiskā versija

Pagarina ilgtermiņa vīzu derīguma termiņu

Otrdien, 26.februārī, valdība atbalstīja grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.676 „Vīzu noteikumi”, kas paredz pagarināt līdz 30 dienām to vīzu derīguma termiņu, ko izsniedz, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pieņemto lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu.

Otrdien, 26.februārī, valdība atbalstīja grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.676 „Vīzu noteikumi”, kas paredz pagarināt līdz 30 dienām to vīzu derīguma termiņu, ko izsniedz, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pieņemto lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu.

Līdz šim Vīzu noteikumos ir noteikts, ka ilgtermiņa vīzas, ko izsniedz, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pieņemto lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu, derīguma termiņš ir 15 dienas. Ņemot vērā to, ka personas apliecības (eID) izgatavošanai nepieciešamas 10 darba dienas, šāds vīzas termiņš ir nepietiekams.

Vīzas termiņu nepieciešams pagarināt arī tādēļ, ka dažkārt ārzemnieks 15 darba dienu laikā nespēj veikt visas procedūras, kas viņam jāizdara pirms uzturēšanās atļaujas saņemšanas, piemēram, veikt nepieciešamās pārbaudes ārstniecības iestādēs vai iegādāties apdrošināšanas polisi. Tādējādi līdzšinējā prakse pierāda, ka termiņš būtu jānosaka ilgāks – 30 dienas.

Tāpat grozījumos noteikta informēšanas kārtība gadījumiem, kad anulē vai atceļ citas Latvijas vīzu izsniedzējiestādes izsniegtu vīzu, kā arī precizēta atbildīgo iestāžu kompetence gadījumos, kad nepieciešama Vīzu informācijas sistēmā iekļauto datu labošana vai dzēšana.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās