Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums YouTube Lapas karte Grafiskā versija

Paplašina Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pretendentu loku

Otrdien, 26.februārī, Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu „Grozījumi likumā "Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā"”, kas paredz, ka turpmāk personas, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, varēs pretendēt uz Eiropas Savienības (ES) pastāvīgā iedzīvotāja statusu.

Otrdien, 26.februārī, Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu „Grozījumi likumā "Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā"”, kas paredz, ka turpmāk personas, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, varēs pretendēt uz Eiropas Savienības (ES) pastāvīgā iedzīvotāja statusu.

Likumprojekts nepieciešams, lai pārņemtu ES direktīvas prasības, kas paredz iekļaut arī starptautiskās aizsardzības saņēmējus to personu lokā, kas var pretendēt uz ES pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Tāpat likumprojekts vienkāršo uzturēšanās saņemšanas procedūru personām, kurām Latvijā ir deklarēta dzīvesvieta un kuras pieprasa ES pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijā.

Likumprojekts nosaka, ka turpmāk nepārtrauktās uzturēšanās laikā paredzēts iekļaut arī daļu tā laika, kas pagājusi no brīža, kad persona iesniegusi patvēruma iesniegumu. Lai persona varētu pieprasīt ES pastāvīgā iedzīvotāja statusu, tai jāatbilst nosacījumam par nepārtrauktu uzturēšanos, ar ko tiek saprasta likumīga uzturēšanās Latvijas teritorijā vismaz piecus gadus pirms ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasījuma iesniegšanas, ja norādītajā laikā prombūtne no Latvijas Republikas nav bijusi ilgāka par sešiem secīgiem mēnešiem vai kopā nepārsniedz 10 mēnešus.

Paredzēts, ka personām, kas vēlas saņemt iepriekš minēto statusu, vairs nebūs jāiesniedz dzīvesvietu apliecinošs dokuments, ja tām Latvijā ir deklarēta dzīvesvieta. Tāpat likumprojektā precizēti ES pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļaujā iekļaujamie ieraksti, kas raksturo atļaujas veidu un sniedz informāciju par to, vai attiecīgajam trešās valsts pilsonim kādā ES dalībvalstī ir piešķirta starptautiskā aizsardzība.

Kā liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes statistika, šā gada 26.februārī Latvijā uzturējās 35 bēgļa un alternatīvo statusu saņēmušas personas, kas varētu pretendēt uz ES pastāvīgā iedzīvotāja statusu.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās