Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Patvēruma meklētājiem ar alternatīvo statusu nodrošinās latviešu valodas apguvi

Otrdien, 12.februārī, Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu „Grozījumi Patvēruma likumā”, kura mērķis ir pilnveidot patvēruma procedūru un nodrošināt tās efektivitāti situācijā, kad būtiski pieaudzis patvēruma meklētāju skaits, kā arī pārņemt Eiropas Savienības tiesību aktu prasības patvēruma jomā. Piemēram, lai veicinātu to personu integrāciju Latvijā, kurām piešķirts alternatīvais statuss, paredzēts segt valsts valodas apguvei nepieciešamās izmaksas. Līdz šim Patvēruma likums paredzēja iepriekš minētā pabalsta saņemšanu tikai bēgļiem.

Otrdien, 12.februārī, Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu „Grozījumi Patvēruma likumā”, kura mērķis ir pilnveidot patvēruma procedūru un nodrošināt tās efektivitāti situācijā, kad būtiski pieaudzis patvēruma meklētāju skaits, kā arī pārņemt Eiropas Savienības tiesību aktu prasības patvēruma jomā. Piemēram, lai veicinātu to personu integrāciju Latvijā, kurām piešķirts alternatīvais statuss, paredzēts segt valsts valodas apguvei nepieciešamās izmaksas. Līdz šim Patvēruma likums paredzēja iepriekš minētā pabalsta saņemšanu tikai bēgļiem.

Kā liecina statistika, pēdējo divu gadu laikā ievērojami augusi interese par iespēju saņemt patvērumu tieši Latvijā, tādēļ būtiski veikt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai ne tikai veicinātu patvēruma procedūras efektivitāti, bet arī novērstu tās ļaunprātīgas izmantošanas iespējas. Vienlaikus ir svarīgi domāt arī par šo personu integrāciju mūsu sabiedrībā, tādēļ likumprojektā paredzēta iespēja nodrošināt valsts valodas apguvi ne tikai personām, kas saņēmušas bēgļa statusu, bet arī tām, kurām piešķirts alternatīvais statuss. Plašāka informācija par alternatīvo statusu atrodama šeit: /lv/pakalpojumi/patverums.html

Likumprojekts paredz papildināt Patvēruma likuma nosacījumus, kas nosaka iesnieguma izskatīšanas kārtību. Turpmāk, ja iesniegums ir iesniegts robežšķērsošanas vietā, un Valsts robežsardze, izvērtējot iesniegumu, konstatē, ka iesniedzējs ir sniedzis nepārprotami nepatiesu vai acīmredzami neticamu informāciju, pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu. Atbildīgā institūcija šo lēmumu pieņem piecu darbdienu laikā no brīža, kad saņemts iesniegums. Līdz šim lēmumu par atteikumu piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu varēja pieņemt tikai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Likumprojekts tāpat precizē nosacījumus patvēruma procedūras atsākšanai, ja tā bijusi izbeigta saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonas lēmumu. Gadījumā, ja atkārtotu iesniegumu iesniedz alternatīvo statusu saņēmusi persona pēc tam, kad ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams nelabvēlīgs lēmums par bēgļa statusa piešķiršanu viņa lietā, persona tā izskatīšanas laikā nav uzskatāma par patvēruma meklētāju Patvēruma likuma izpratnē. Ja atkārtoti izskatot lietu tiek piešķirts bēgļa statuss, personai nav tiesību atkārtoti saņemt pabalstu, kas sedz uzturēšanās izmaksas, kā arī netiek segtas valsts valodas apguvei nepieciešamās izmaksas.

Likumprojektā precizēti patvēruma meklētāju aizturēšanas nosacījumi, paredzot iespēju piemērot aizturēšanai alternatīvu līdzekli – regulāru reģistrēšanos Valsts robežsardzes noteiktajā teritoriālajā struktūrvienībā.

2011. un 2012.gadā saņemtais iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu skaits apstiprina noturīgu patvēruma meklētāju skaita pieaugumu. 2010.gadā iesniegumus bija iesniegusi 61 persona, 2011.gadā – 335 personas un 2012.gadā – 189 personas. Laika posmā no 1998.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 1.janvārim bēgļa statuss piešķirts 48 personām un alternatīvais statuss 83 personām. 2012.gadā bēgļa statuss piešķirts 10 personām un alternatīvais statuss 20 personām.

Lāsma Lapinska 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
sabiedrisko attiecību vadītāja 
Tālrunis 67219185, 26458928 
E-pasts: lasma.lapinska@pmlp.gov.lv

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities