Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Nodrošinās patvēruma meklētāju interviju tulkošanu no retajām valodām

Atsaucoties uz Nīderlandes vēstniecības Turcijā uzaicinājumu, šī gada 1.februārī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) pārstāvji piedalīsies Eiropas Savienības ARGO programmas ietvaros finansētā Tulku apmaiņas projekta sadarbības deklarācijas parakstīšanā. Projekta ietvaros būs iespējams, rīkojot videokonferences, izmantot ārvalstu tulku pakalpojumus gadījumos, kad valstī nav speciālistu, kuri varētu nodrošināt patvēruma meklētāju interviju tulkošanas darbu veikšanu.Atsaucoties uz Nīderlandes vēstniecības Turcijā uzaicinājumu, šīgada 1.februārī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP)pārstāvji piedalīsies Eiropas Savienības ARGO programmas ietvarosfinansētā Tulku apmaiņas projekta sadarbības deklarācijas parakstīšanā.Projekta ietvaros būs iespējams, rīkojot videokonferences, izmantotārvalstu tulku pakalpojumus gadījumos, kad valstī nav speciālistu, kurivarētu nodrošināt patvēruma meklētāju interviju tulkošanas darbuveikšanu. Tulkošana tiks veikta izmantojot videokonferenceinepieciešamo tehnisko aprīkojumu, kurš dalībvalstīs tiks uzstādīts,izmantojot ARGO programmas projekta finansējumu. Kā atzīst PMLP Bēgļulietu departamenta direktores vietniece Ligita Geidāne: „Tas ļausjaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un citām ieinteresētajāmvalstīm atrisināt problēmas, kas saistītas ar sertificētu tulkuatrašanu gadījumos, kad patvērumu kādā no projektā iesaistītajāmvalstīm pieprasa cilvēki, kuri var sazināties tikai kādā no retākizplatītajām valodām”. No Latvijas puses deklarāciju parakstīsPMLP priekšnieka vietniece Maira Roze. Viņa atzīst, ka dalība projektāir svarīga tādēļ, ka tā rezultātā tiks saīsināti patvēruma lietasizskatīšanas termiņi, jo tulka pakalpojumi patvēruma meklētājaintervijas veikšanai tiks nodrošināti nedēļas laikā pēc pieprasījumaiesniegšanas, kā arī samazināsies izdevumi, kas saistīti ar tulkavizītes un izmitināšanas izmaksām. Valstis, kuras projekta ietvarospiedāvās tulkošanas darbu veikšanu vairāk nekā no 130 valodām, irNīderlande, Lielbritānija, Vācija un Norvēģija, savukārt Latvija,Lietuva, Horvātija, Čehija, Turcija, Bulgārija un Slovākija vārēsizmantot tulku pakalpojumus.

INFORMĀCIJA

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities