Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums Lapas karte Grafiskā versija

KLIENTU APMIERINĀTĪBAS APTAUJAS REZULTĀTI PAR 2016. GADU

Klientu apmierinātības ar PMLP sniegto pakalpojumu kvalitāti noskaidrošanai tika aptaujāti 1000 respondenti PMLP teritoriālajās nodaļās visā Latvijā.

Respondenti novērtēja 6 punktu skalā klientu apkalpošanas kvalitāti.

  • 2016. gadā apkalpošanas kvalitāte vidēji novērtēta ar 5.61 punktiem (2015. gadā ar 5.47 un 2014. gadā ar 5.44).
  • Ik pa brīdim valstī uzvirmo bažas par personas datu drošību valsts informācijas sistēmās. Klienti tika lūgti novērtēt, cik ļoti tie uzticas PMLP datu sistēmu drošībai. 63.9% klientu atbildēja, ka pilnībā uzticas, ka viņu personas dati ir drošībā, 34.0% atbildēja “uzticos, bet neesmu pilnībā informēts par to tālāku izmantošanu”, 2.1% atbildēja “drīzāk neuzticos, jo neesmu pārliecināts par datu sistēmas drošību”.
  • No klientu apkalpošanas aspektiem klienti visaugstāk novērtējuši (5.51 punkti no 6) PMLP informācijas sniegšanas ātrumu un patiesumu.
  • Savukārt, vērtējot apkalpojošo personālu, visatzinīgāk novērtēta PMLP darbinieku attieksme pret klientu, kompetence un zināšanas, operativitāte un atsaucība un iedziļināšanās situācijā.

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās