Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

ATLIEC PMLP APMEKLĒJUMU, JA NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRA IZOLĀCIJA

Ārkārtējā situācija valstī ir noslēgusies, bet vairāki ierobežojumi arvien ir spēkā. Tie noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) atgādina, likums nosaka, ka jāatliek PMLP apmeklējums, ja esi atgriezies no ārzemēm un jāievēro 14 dienu pašizolācija, ja jāuzturas 14 dienu mājas karantīnā vai jāievēro stingra izolācija.

Šo noteikumu 56. punkts paredz: ja persona pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies kādā no SPKC tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, viņai jānodrošina pašizolāciju dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts.

Īpaši piesardzības un ierobežojošie pasākumi tiek attiecināti uz augstāka riska valstīm, kurās t. s. kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits pēdējo divu nedēļu laikā ir pārsniedzis 16 cilvēkus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju (tāds bijis vidējais saslimstības rādītājs ES uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju 15. jūnijā). Saraksts ar saslimstības rādītājiem ārvalstīs reizi nedēļā – piektdienās – tiek aktualizēts ciešā sadarbībā ar Lietuvu un Igauniju un publicēts SPKC mājaslapā.

Valsts policija informē, ka, saņemot informāciju par personām, kuras, atgriežoties no ārzemēm, neievēro pašizolāciju, policija uz to attiecīgi reaģē un pārbauda. Par minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu paredzēts naudas sods fiziskajām personām no 10 līdz 2000 eiro, juridiskajām personām - no 140 līdz 5000 eiro. Kā kompetentās iestādes šādu pārkāpumu izskatīšanā noteiktas Veselības inspekcija, Valsts policija un pašvaldības policija. PMLP atgādina, ja tās rīcībā būs informācija par iepriekš minēto administratīvo pārkāpumu izdarīšanu, nekavējoties tiks izsaukta policija.

Esam atbildīgi pret sevi un līdzcilvēkiem. Tikai tā - šo laiku varēsim izturēt ātrāk un ar mazākiem zaudējumiem.

 

 

 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities