Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

AKTUALITĀTES MIGRĀCIJAS JOMĀ

Ārzemnieki, kuriem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā beidzies uzturēšanās termiņš, drīkst turpināt uzturēties Latvijas Republikā bez jaunas uzturēšanās atļaujas vai vīzas saņemšanas, saglabājot tiesības uz nodarbinātību, ja tādas bija noteiktas, un divu mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas izceļo no Latvijas Republikas.

IELŪGUMI un IZSAUKUMI

Ielūgumu un izsaukumu pieteikumu iesniegšana var notikt tikai elektroniski:
1) Izmantojot elektronisko pakalpojumu “Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā” portālā Latvija.lv
2) Darba devējiem un juridiskajām personām - atsūtot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus elektroniski, apstiprinātus ar drošu elektronisko parakstu. Ar elektronisko parakstu jāapstiprina katrs pievienotais dokuments.

 

UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS

Ārzemnieki, kuri šobrīd atrodas Latvijā un vēlas pieprasīt pirmreizēju vai atkārtotu uzturēšanās atļauju vai reģistrēt uzturēšanās atļauju, dokumentus atļaujas pieprasīšanai var:

1) iesniegt elektroniski, apstiprinot ar drošu elektronisko parakstu vai

2) atsūtīt pa pastu (neierakstītā sūtījumā), pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.

Iepriekš minētajā kārtībā dokumentus var iesniegt arī tie ārzemnieki, kuri šobrīd atrodas ārpus Latvijas un vēlas pieprasīt atkārtotu uzturēšanās atļauju vai reģistrēt uzturēšanās atļauju. Pirmreizējas uzturēšanās atļaujas pieprasījumi no ārzemniekiem, kas šobrīd uzturas ārvalstī, netiek pieņemti.

Ja pieņemts pozitīvs lēmums par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu, uzturēšanās tiesības apliecinošu dokumentu neatliekamos gadījumos var saņemt klātienē, iepriekš piesakot apmeklējuma laiku. Uzturēšanās atļauju izsniegšana parastā kārtībā tiks atsākta pēc ārkārtas situācijas atcelšanas.

Lēmums par uzturēšanās atļauju ir derīgs trīs mēnešus. Periods, kura laikā ir noteikta ārkārtas situācija, netiek ieskaitīts šajā trīs mēnešu termiņā, līdz ar to lēmumus, kas pieņemti ārkārtas situācijas perioda laikā, varēs saņemt trīs mēnešu laikā pēc ārkārtas situācijas atcelšanas.  

 

VĪZAS

Ne īstermiņa, ne ilgtermiņa vīzu pieteikumi, kas saistīti ar nepieciešamību pagarināt uzturēšanās termiņu Latvijas Republikā sakarā ar COVID-19 izplatību, netiek pieņemti.

Ja ārzemnieka paredzamā uzturēšanās Latvijā saistīta ar nodarbinātību vai mācībām, pieteikumu ilgtermiņa vīzas pieprasīšanai var iesniegt, izmantojot kurjerpastu, pieteikumam pievienojot ārzemnieka personu apliecinošā dokumenta oriģinālu.

 

IELŪGUMU/ IZSAUKUMU, UZTURĒŠANĀS ATĻAUJU un VĪZU PIETEIKUMU NOSŪTĪŠANA UN VALSTS NODEVAS SAMAKSA

Iesniegumu nosūta tam Pārvaldes klientu apkalpošanas centram, kurā vēlēsies sniegt papildu informāciju (ielūguma/ izsaukuma gadījumā) vai saņemt uzturēšanās tiesības apliecinošo dokumentu (vīzu vai uzturēšanās atļauju).

Teritoriālo nodaļu kontakti 

!!! PIRMS pieteikuma iesniegšanas jāveic valsts nodevas samaksa.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta nr. LV37TREL1060140918500
Maksājuma mērķis: “MK noteikumi Nr.557 un tās personas vārds un uzvārds, par kuru tiek veikta valsts nodevas nomaksa.

Papildu informācija par valsts nodevas apmēru par ielūgumiem un vīzām

Papildu informācija par valsts nodevas apmēru par izsaukumiem un uzturēšanās atļaujām

Papildu informāciju par migrācijas jautājumiem var saņemt pa elektronisko pastu: mn@pmlp.gov.lv

 

 

 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities