Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Uzsākts “Konsultē vispirms” principa ieviešanas novērtējuma otrais periods

 

 

Šā gada septembrī uzsākts otrais novērtējuma posms par Ekonomikas ministrijas rosinātā principa “Konsultē vispirms” ieviešanu uzraudzības iestāžu darbā. Kopumā iniciatīvā iesaistījušās 22 uzraugošās valsts iestādes, tai skaitā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)

Iniciatīva “Konsultē vispirms” tika uzsākta 2017. gadā ar vīziju radīt izcilu uzņēmējdarbības vidi Latvijā, kur prioritāte ir uz klientu orientēta valsts pārvalde. Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt labāku sadarbību starp uzraugošajām iestādēm un uzņēmējiem, uzsverot, ka iestāžu galvenais pienākums nav sodīt, bet gan būt uzticamiem palīgiem un sadarbības partneriem, nodrošinot, ka uzņēmēji zina un izprot savus pienākumus. Līdz ar to uzraugošās valsts iestādes ir uzsākušas apjomīgu darbu, lai veicinātu pārmaiņas valsts pārvaldes un uzņēmumu sadarbībā. 

PMLP pēdējo gadu laikā, dokumentu parakstīšanai ieviests drošs e-paraksts, kas padara pakalpojuma saņemšanu ērtāku. Ievērojami popularizēta sadaļa e-pakalpojumi, kas klientam ļauj ietaupīt laiku pierakstoties pakalpojumiem, kā arī iesniegt dokumentus digitāli. Tiek sniegta detalizēta informācija e-pakalpojumu pieteiktšanas formas aizpildīšanai, kas pozitīvi ietekmē klientu apkalpošanas laiku un kvalitāti.

Iniciatīvas ietvaros reizi gadā tiek vērtēta PMLP atbilstība un progress principa “Konsultē vispirms” ieviešanā. Novērtējums tiek veikts četros posmos - aptaujājot iestāžu klientus, iestāžu darbiniekus, kā arī veicot iestāžu pašnovērtējumu un ekspertu novērtējumu. 

PMLP pārvaldes klienti un darbinieki tiks aptaujāti telefoniski un elektroniski ar 17 jautājumu palīdzību, lai noskaidrotu viņu viedokli par principa “Konsultē vispirms” ievērošanu PMLP ikdienas darbā, iekļaujot informāciju par uzraudzības prasību skaidru un konsekventu interpretāciju, sankciju piemērošanas proporcionalitāti pārkāpumiem un  iespēju brīvprātīgi novērst neatbilstības, kā arī iespēju ātri un ērti saņemt konsultāciju, izmantot iestādes nodrošinātus pašnovērtējuma rīkus, saņemt savlaicīgus atgādinājumus par veicamajām darbībām un termiņiem un piedalīties iestādes rīkotās apmācībās. Līdztekus tam Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde veiks pašnovērtējumu un tiks vērtēta arī no ekspertu puses, tādējādi iegūstot visaptverošu skatījumu uz “Konsultē vispirms” principa ieviešanas efektivitāti. Pēc rezultātu izvērtēšanas PMLP saņems individuālas rekomendācijas, kas mums palīdzēs pilnveidot darbu un turpināt uzlabot procesus.

 

Priecājamies, ka klienti augstu novērtē mūsu darbības sociālo mediju jomā, kas ļauj mums sniegt nepieciešamo informāciju ātri un ērti! Pēc pirmā novērtējuma perioda saņēmām ieteikumu vērst lielāku uzmanību mājas lapas sadaļai “FORUMS” kurā tiek atbildēts uz klientu uzdotajiem jautājumiem. Ņemot vērā šo ieteikumu, mūsu eksperti ir ievērojami uzlabojuši atbilžu sniegšanas laiku.

 

Otrā novērtējuma perioda PMLP klientu un darbinieku aptauja norisināsies no 2019. gada septembra līdz oktobra vidum. Klientu atlase intervijām tiek veikta pēc iepriekš sagatavotas metodoloģijas un primāri intervijas notiek telefoniski.

Lūdzam mūsu klientus būt atsaucīgiem interviju gadījumā. Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis, tas palīdzēs mūsu sadarbībai ar Jums nākotnē!

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 18:00
Otrdiena 08:30 - 16:00
Trešdiena 08:30 - 16:00
Ceturtdiena 08:30 - 16:00
Piektdiena 09:00 - 15:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 9:00 - plkst. 16:30
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities