Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Breksits dubultpilsonības iespējamību ar Lielbritāniju neietekmē

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) informē, ka Lielbritānijai, izstājoties no Eiropas Savienības, dubultpilsonības izveidošanās un pastāvēšanas nosacījumi, kas ir noteikti Latvijas Republikas Pilsonības likumā, nemainīsies.

Tā kā Lielbritānija ir Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, tad Latvijas pilsonim arī turpmāk varēs izveidoties dubultpilsonība ar Lielbritāniju.

PMLP atgādina, ka Latvijas pilsoņa pienākums ir sniegt ziņas par savu dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī par citām ārvalstīs notikušām izmaiņām Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajām personām, t.i., par laulības noslēgšanu, laulības šķiršanu, personvārda maiņu, bērnu dzimšanu, citas valsts pilsonības iegūšanu, tuvinieku miršanu u.c. Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamām ziņām.

Informāciju par ārvalstīs notikušām izmaiņām var paziņot, izvēloties sev ērtāko veidu:

  • vēršoties personīgi jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai Latvijas vēstniecībā Lielbritānijā;
  • nosūtot iesniegumu un dokumentus pa pastu Pārvaldei;
  • elektroniski iesniedzot iesniegumu, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamos pakalpojumus. 

Papildus informāciju par pakalpojumiem iespējams iegūt PMLP mājas lapā:

https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/e-pakalpojumi/e-pakalpojums.html

https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/dubultpilsoniba/

https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/pilsonibas-registracija/arvalstis-jaundzimusa-berna-registresana-pilsoniba.html

https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/informacija-no-iedzivotaju-registra/zinu-aktualizesana-iedzivotaju-registra/arvalstiszienusniegsanaier.html

Informāciju sagatavoja:

PMLP Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments

prese@pmlp.gov.lv, 67219561

 

 

 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 18:00
Otrdiena 08:30 - 16:00
Trešdiena 08:30 - 16:00
Ceturtdiena 08:30 - 16:00
Piektdiena 09:00 - 15:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 9:00 - plkst. 16:30
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities