Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Trauksmes cēlējs

2019.gada 1.maijā stājas spēkā Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums), kas izstrādāts, lai veicinātu trauksmes celšanu un nodrošinātu pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību.

 Trauksmes cēlējs likuma izpratnē ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes celšana ir veids, kā, iesaistoties sabiedrības pārstāvjiem, laikus pamanīt un novērst pārkāpumus dažādu institūciju atbildības jomās.

Trauksmes cēlēji ziņo par pārkāpumiem, kuri ir saistīti ar iespējamu sabiedrībai svarīgu interešu aizskārumu. Sabiedrības interesēs ir celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, riskiem sabiedrības veselībai, vides vai būvniecības drošībai.

Trauksmes cēlējs sniedz informāciju, ko guvis, pildot darba (amata) pienākumus, vai citādā veidā, strādājot uzņēmumā vai institūcijā, kurā noticis pārkāpums. Tādējādi trauksmes cēlējs, informējot par konkrētiem faktiem un iesaistītām personām, var sniegt nozīmīgu ieguldījumu to pārkāpumu atklāšanā un novēršanā, kas rada draudus sabiedrības interesēm, jo spēj profesionāli novērtēt situāciju un, novērojot neatbilstošu rīcību, izprast apdraudējumu, ko tā var radīt.

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa pieejama šeit.

Trauksmes cēlēja ziņojumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un kontaktinformācija.

Saistībā ar iespējamo pārkāpumu jānorāda:

  • pārkāpuma apraksts, minot konkrētus faktus (pievienojot dokumentu kopijas, ja tādas ir personas rīcībā, kas apstiprina trauksmes cēlēja ziņojumā minētos apstākļus);
  • informācija par fiziskām vai juridiskām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā;
  • vai informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
  • vai par šo pārkāpumu jau ziņots iepriekš (pievienojot atbildi, ja tāda saņemta).

Pārvaldes trauksmes ziņojumus var iesniegt šādi:

1. portālā www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu ""Iesniegums iestādei"";
2. elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu trauksmes ziņojumu uz Pārvaldes e-pasta adresi trauksme@pmlp.gov.lv;
3. pašrocīgi parakstītu kādā no šādiem veidiem:
    3.1. nosūtot pa pastu; 
    3.2. nogādājot ar kurjeru; 
    3.3. iesniedzot klātienē. 

Vairāk informācijas par trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanu un izskatīšanu valsts pārvaldes institūcijās Valsts kancelejas tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv.

Trauksmes celšanas pazīmju kontrolsaraksts

 

Kontaktpersonas:
Zane Aumale, zane.aumale@pmlp.gov.lv
Arvīds Zahars, arvids.zahars@pmlp.gov.lv
Sanita Siljāne, sanita.Siljane@pmlp.gov.lv
Ieva Livčāne, ieva.livcane@pmlp.gov.lv

 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 18:00
Otrdiena 08:30 - 16:00
Trešdiena 08:30 - 16:00
Ceturtdiena 08:30 - 16:00
Piektdiena 09:00 - 15:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 9:00 - plkst. 16:30
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities