Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Izveidots informatīvs ceļvedis par darba atļauju noformēšanas procesu ārzemniekiem

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi ir sagatavojusi elektronisku informatīvu ceļvedi angļu valodā par darba atļauju noformēšanas procesu tiem ārzemniekiem, kuri nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu pilsoņi un kurus paredzēts nodarbināt Latvijā.

Informatīvais ceļvedis pieejams vietnē http://workinlatvia.liaa.gov.lv un palīdzēs darba devējiem, kā arī darba ņēmējiem no ārvalstīm iepazīties ar uzturēšanās un darba atļauju (tiesības uz nodarbinātību) noformēšanas procesu. Turpmāk šis ceļvedis tiks papildināts ar informāciju par citiem darba atļauju noformēšanas veidiem (piemēram, darba atļauju izsniedzot kopā ar vīzu), materiāliem citās valodās un plašāku informāciju par imigrācijas, nodarbinātības un saistīto regulējumu Latvijā.

Ceļvedis izveidots viedās imigrācijas politikas ietvaros, kas ir speciāla politika ar mērķi piesaistīt augsti kvalificētu darbaspēku jomās, kur Latvijā fiksēts speciālistu deficīts, vienlaicīgi novēršot masveidīgu lēta darbaspēka ievešanu no ārvalstīm vai visu uz ārvalstniekiem attiecināmo ierobežojumu atcelšanu. Politikas īstenošana noris pārdomāti un sadarbībā ar darba devējiem, pilnveidojot ar darba atļauju noformēšanu un iegūšanu saistītos procesus. Informatīvais ceļvedis paredzēts, lai informētu ārvalstu speciālistus un darba devējus par jau šobrīd pieejamajām darba iespējām Latvijā.

Darbaspēka piedāvājuma samazināšanās Latvijā ir viens no galvenajiem draudiem valsts spējai piesaistīt investīcijas un radīt ilgtspējīgas un labi apmaksātas darbavietas, norāda Ārvalstu investoru padome Latvijā savā 2015. gada ziņojumā par ilgtspējīgu ekonomikas attīstību. Tāpat konsultāciju uzņēmuma Ernst&Young 2015. gada pētījumā par Eiropas Savienības valstu pievilcīgumu ārvalstu investoriem norādīts, ka ierobežotais darbaspēka piedāvājums Baltijas valstis nostāda vēl nevienlīdzīgākās pozīcijās ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm lielu investīciju piesaistē.

Viedās imigrācijas politika ir viens no īstermiņa pasākumiem darba tirgus piedāvājuma uzlabošanai. Vienlaikus Ekonomikas ministrija plāno ilgtermiņa pasākumus vietējā darbaspēka piedāvājuma uzlabošanai, kas ietver gan komunikāciju ar diasporu (t.sk. informēšana par darba iespējām Latvijā), gan potenciālo darba ņēmēju apmācības profesijās, kur šobrīd trūkst kvalificētu speciālistu. Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju līdz 2021. gadam plānots paaugstināt kvalifikāciju vairāk nekā 24 000 nodarbināto – inženieriem, ražošanas iekārtu operatoriem, tehniķiem, programmētājiem u.c. darba ņēmējiem.

Informācijai:

Tiesības uz nodarbinātību jeb t.s. darba atļaujas ārzemniekam tiek izsniegtas kopā ar vīzu vai termiņuzturēšanās atļauju pēc tam, kad darba devējs Latvijā ir apliecinājis nepieciešamību pēc konkrētā speciālista. Saskaņā ar PMLP sniegtajiem datiem, 2016. gadā izsniegtas 6 007 darba atļaujas, no tām, 2/3 izsniegtas kopā ar termiņuzturēšanās atļaujām, kas ir izplatītākais veids, kā saņemt tiesības uz nodarbinātību Latvijā.

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis: 67013193

 

 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 18:00
Otrdiena 08:30 - 16:00
Trešdiena 08:30 - 16:00
Ceturtdiena 08:30 - 16:00
Piektdiena 09:00 - 15:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 9:00 - plkst. 16:30
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities