Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Rumānijas delegācija iepazīst Latvijas pieredzi

No š.g. 27. februāra līdz 1. martam Pārvaldē trīs dienu vizītē viesojās Rumānijas Iekšlietu ministrijas Migrācijas direktorāta delegācija. Vizītes mērķis bija iepazīties ar Latvijas procedūrām, labo praksi un pieredzi trešo valstu pilsoņu uzņemšanā studiju un nodarbinātības nolūkā.

Rumānija Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno projektu “Nosacījumu veicināšana trešo valstu pilsoņu uzņemšanai un uzturēšanās Rumānijā”, un tā ietvaros tiek organizētas vairākas vizītes gan uz Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, gan trešajām valstīm. Apgūstot ES valstu pieredzi, Rumānija labprāt vēlējās uzzināt par Latvijas praksi trešo valstu pilsoņu uzņemšanai, kā arī pārrunāt aktualitātes ES legālās migrācijas direktīvu pārņemšanā. Pārvaldes Migrācijas nodaļas vadītāja Ilze Briede un vecākā referente Anda Mehra dalījās Latvijas pieredzē, kā arī sniedza atbildes uz Rumānijas puses aktīvi uzdotajiem jautājumiem.

Tā kā veiksmīgai migrācijas pārvaldībai svarīga ir gan labi pārdomātu procedūru izveidošana un piemērošana, gan šo nosacījumu ievērošanas kontrole, Valsts robežsardzes eksperti Agnis Višņevskis, Robežpārbaudes un imigrācijas kontroles pārvaldes Imigrācijas kontroles nodaļas priekšnieks pulkvežleitnants, un Anželika Alika, Atgriešanas un patvēruma lietu nodaļas galvenā inspektore majore, viesiem skaidroja imigrācijas kontroles principus Latvijā. Jo īpaši uzmanība tika pievērsta uzturēšanās laika pārsniegšanas un citu Imigrācijas likuma pārkāpumu prevencijai, kā arī izraidīšanas lēmumu pieņemšanai.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities